In a nutshell 2014

Solar Solutions 2013 was een commercieel succes voor de exposanten!

nutshellInfoGraphics


nutshell1 nutshell2
BEURSCONCEPT: Solar Solutions focust op resultaten; op sales, op leads. Alle activiteiten staan in dienst van het commerciële succes van de exposanten –en dat van hun professionele afnemers. Daarom heeft Solar Solutions drie pijlers; sales & leadgeneration; scholing & training; relatiebeheer & netwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw producten en diensten te exposeren, om nieuwe klanten te werven en om bestaande relaties uit te bouwen.

Zoekt u met uw Solar producten nieuwe afzetmogelijkheden? Dan kunt u op Solar Solutions niet ontbreken.

DATA Woensdag 16 april en donderdag 17 april 2014 Openingstijden voor bezoekers: Woensdag: 10.00 – 21.00 uur Donderdag: 10.00 – 18.00 uur Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen (naast Schiphol) Verwachte grootte in 2014: 10.000 m2 Verwacht aantal exposanten in 2014: 150+ Verwacht aantal bezoekers in 2014: 6000+
EXPOSANTENPROFIEL: leveranciers, importeurs en fabrikanten van zonnestroompanelen, omvormers, bekabeling, zonnecollectoren, zonneboilers, monitorsystemen, montagesystemen, opslagsystemen, gereedschappen en alle andere aan zonne-energie gerelateerde producten en diensten.
BEZOEKERSPROFIEL: In 2013 was 47% installateur, 31% anderszins actief in de solar industrie en 22% was vertegenwoordiger van bouwbedrijven, wooncorporaties, overheid, energiebedrijf etc. De circa 4000 bezoekers vertegenwoordigden 2000+ ondernemingen. Solar Solutions is uitsluitend toegankelijk voor professionele bezoekers. Onze bezoekersdoelgroep bestaat uit de W en E installatiebranche, dakspecialisten, bouwbedrijven en beslissers uit de industrie, zorg, onderwijs, (semi)overheid, woningbouwcoöperaties, vve’s en overige gebouwbeheerders.

Change is good, growth is even better

In 2014 geven we met de beursthema’s storage en zonthermisch de volle aandacht aan nieuwe en ontwikkelende markten, innovaties en nieuwe technologieën. Het succesvolle basisconcept ontwikkelen we in hoog tempo door om daarmee het succes van uw beursdeelname te vergroten.
Meer bezoekers
We mikken op een groei in bezoekers tussen de 50% en 100%. Daarvoor zullen we onze marketing, p.r. en persinspanningen aanzienlijk verhogen.
Meer content
We streven naar een substantiële vergroting van het expositieprogramma om de bezoeker een zo compleet mogelijke afspiegeling van het nationale producten- en dienstenassortiment te bieden.

Meer training
Het kennisprogramma gaan we stevig uitbreiden; meer workshops, meer lezingen, meer seminars.

Meer networking
In de pijler relatiebeheer zullen we flinke stappen maken, te beginnen met een avondopening op woensdag met een “dit mag je echt niet missen” programma.

For professionals only.
Groei van bezoekers is speerpunt, maar de kwaliteit van bezoekers vinden we nog belangrijker. Daarom blijft Solar Solutions uitsluitend toegankelijk voor professionele bezoekers.

Solar Solutions biedt u kwaliteitscontacten met een kwaliteitspubliek!

Gold Sponsors

 

 

 
Solarmagazine Uneto-vni Fedelec