Nieuw in 2014

Change is good, growth is even better

In 2014 geven we met de beursthema’s storage en zonthermisch de volle aandacht aan nieuwe en ontwikkelende markten, innovaties en nieuwe technologieën. Het succesvolle basisconcept ontwikkelen we in hoog tempo door om daarmee het succes van uw beursdeelname te vergroten.

Meer bezoekers
We mikken op een groei in bezoekers tussen de 50% en 100%. Daarvoor zullen we onze marketing, p.r. en persinspanningen aanzienlijk verhogen.

Meer content
We streven naar een substantiële vergroting van het expositieprogramma om de bezoeker een zo compleet mogelijke afspiegeling van het nationale producten- en dienstenassortiment te bieden.

Meer training
Het kennisprogramma gaan we stevig uitbreiden; meer workshops, meer lezingen, meer seminars.

Meer networking
In de pijler relatiebeheer zullen we flinke stappen maken, te beginnen met een avondopening op woensdag met een “dit mag je echt niet missen” programma.

For professionals only.
Groei van bezoekers is speerpunt, maar de kwaliteit van bezoekers vinden we nog belangrijker. Daarom blijft Solar Solutions uitsluitend toegankelijk voor professionele bezoekers.

Solar Solutions biedt u kwaliteitscontacten met een kwaliteitspubliek!

Gold Sponsors

 

 

Silver Sponsors

 
Solarmagazine Uneto-vni Fedelec