Storage en Zonthermisch

Thema’s storage en Zonthermisch

[two_third]Storage
Energieopslag wordt een hot topic in de zonnesector. Goede en betaalbare opslagsystemen kunnen antwoord geven op problemen als net-instabiliteit, net-afhankelijkheid enz. De mogelijkheden voor opslag nemen toe door de ontwikkelingen in batterijtechnologie, waterstofcellen en andere innovatieve oplossingen. Solar Solutions besteedt in 2014 uitgebreid aandacht aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied door het organiseren van expertmeetings met industry-leaders uit de gehele wereld.

Zonthermisch
De markt van zonnecollectoren groeit, in 2012 met 20%. Een boeiende ontwikkeling tegen de omstandigheden in, want zonnewarmte wordt niet gesubsidieerd en heeft geen opslag in een “gratis” net zoals PV dat heeft. Solar Solutions besteedt aandacht aan deze ontwikkeling en dan specifiek voor welke marktsegmenten zonthermisch een aantrekkelijke investering kan zijn, met als doel het verkennen van nieuwe verdienmogelijkheden voor de solarsector.
[/two_third] [one_third_last]storage [/one_third_last]

Gold Sponsors

 

 

Silver Sponsors

 
Solarmagazine Uneto-vni Fedelec