Presentaties Donderdag Workshops 1

10.30_11.00

Veilig Werken op het dak

Hoe voorkom je ongelukken? Aandacht voor wettelijke verplichtingen en mogelijke gevolgen, risico’s en te nemen maatregelen. Daarnaast informatie over praktijkgerichte trainingen en het gebruik van diverse veiligheidssystemen.
Spreker: Ernst van Tongeren, bestuurslid Holland Solar

11.15-12.30

Mini-symposium: kansen Voor WoningbouWcorporaties
Gastheer: AtrivéKansen voor corporaties: zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing
Spreker: dr. Ronald Franken, Atrivé

Zonnepanelen in de praktijk bij Eigen Haard
Spreker: Wybrand Pieksma, Woningcorporatie Eigen Haard

Financieringsmogelijkheden: zelf investeren of uitbesteden?
Spreker: Niels Bartels, Suniverse

12.45-13.15

RVO.nl-regelingen Voor zon-pv en zon-thermie: sde+, tki en experimenten e-wet.

RVO.NL voert diverse regelingen uit, waar zon-pv en zon-thermie gebruik van kunnen maken. De belangrijkste (SDE+,de TKI-tenders en de nieuwe experimenten E-wet) worden gepresenteerd. Daarnaast is er ruimte voor vragen over andere regelingen, bijvoorbeeld saldering of de postcoderoos.
Spreker: Wido van Heemstra/ Karin Keijzer, senior adviseur decentrale technieken RVO

13.30-14.00

Prijsontwikkeling van zonnepanelen

De prijzen voor zonnepanelen en complete systemen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, met name in 2012. Kunnen we nog zo’n grote daling verwachten? Of zijn de prijsontwikkelingen wat afgekoeld? De presentatie zet dit in internationaal kader.
Spreker: Wilfried van Sark, Universiteit Utrecht / TKI Solar Energy

14.15-14.45

Glas-glas panelen, de nieuwe standaard Voor PV

De levensduur van zonnepanelen wordt primair bepaald door de module constructie. Een nieuwe trend is het gebruik van glas-glas modules waarmee levensduren van 50 jaar of meer worden gerealiseerd.
Spreker: EXASUN, Michiel Mensink / Paul de Jong

15.00-15.30

Hoe het Voorkomen Van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

BNR in 2012: Zonnepanelen halen in Nederland gemiddeld slechts 65 procent van het verwachte rendement. Fouten bij de installatie blijken een belangrijke oorzaak ! Wat kunnen we er aan doen en hebben we inmiddels iets geleerd ?
Spreker: Wil van Ophem, directeur KvINL

15.45-16.15

Veilig installeren Van zonnestroom met nen1010

Welke regelgeving is van kracht bij het installeren van PV-systemen? Hoe zorgen we voor veilige werkomstandigheden en hoe zorgen we er voor dat de veiligheid van de aanwezige elektrische installatie als geheel intact blijft? Wat kunnen NEN-normen hierbij betekenen?
Spreker: Robert van der Kloet, consultant NEN

Gold Sponsors

 

 

Silver Sponsors

 
Solarmagazine Uneto-vni Fedelec