Presentaties Woensdag Workshops 1

10.30-11.00

hoe het voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

BNR in 2012: Zonnepanelen halen in Nederland gemiddeld slechts 65 procent van het verwachte rendement. Fouten bij de installatie blijken een belangrijke oorzaak! Wat kunnen we er aan doen en hebben we inmiddels iets geleerd?
Spreker: Wil van Ophem, directeur KvINL

11.15_12.30

Mini-symposium: kansen voor overheidsgebouwen
Gastheer: Atrivé
Mediapartner: Schoolfacilities

Zonnige kansen in de gemeente: het eigen vastgoed en faciliteren van bewoners
Spreker: dr. Ronald Franken, Atrivé

Zonnepanelen op overheidsgebouwen in de gemeente Haarlemmermeer
Spreker: John Nederstigt wethouder gemeente Haarlemmermeer

Financieringsconstructies-De beste route van beleid naar implementatie
Spreker: Leendert Florusse, directeur Rooftop Energy

12.45-13.15

grootschalige pv projecten in nederland

De business cases voor grootschalige PV in Nederland. Welke subsidieregelingen zijn van toepassing? Wanneer kan een in- stallatie zonder subsidie draaien? Op basis van de ervaring van Solarcentury (200 MWp alleen al in de afgelopen 6 maanden) wordt ingegaan op de technische uitdagingen.
Spreker: Dennis de Jong, Benelux directeur Solarcentury

13.30-14.00

rvo.nl-regelingen voor zon-pv en zon-thermie: sde+, tki en experimenten e-Wet.

RVO.NL voert diverse regelingen uit, waar zon-pv en zon-thermie gebruik van kunnen maken. De belangrijkste (SDE+, de TKI-tenders en de nieuwe experimenten E-wet) worden gepresenteerd. Daarnaast is er ruimte voor vragen over andere regelingen, bijvoorbeeld saldering of de postcoderoos.
Spreker: Wido van Heemstra/ Karin Keijzer, senior adviseur decentrale technieken RVO

14.15-14.45

Veilig installeren van zonnestroom met nen1010

Welke regelgeving is van kracht bij het installeren van PV-systemen? Hoe zorgen we voor veilige werkomstandigheden en hoe zorgen we er voor dat de veiligheid van de aanwezige elektrische installatie als geheel intact blijft? Wat kunnen NEN-normen hierbij betekenen?
Spreker: ir. Johan van Velthoven, consultant NEN

15.00-15.30

Veilig werken op het dak

Hoe voorkom je ongelukken? Aandacht voor wettelijke verplichtingen en mogelijke gevolgen, risico’s en te nemen maatregelen. Daarnaast informatie over praktijkgerichte trainingen en het gebruik van diverse veiligheidssystemen.
Spreker: Ernst van Tongeren, bestuurslid Holland Solar

15.45-16.15

Kansen en risico’s bij een zonnewarmte installatie

Toepassingsmogelijkheden en innovaties van zonnewarmte systemen, waar liggen de kansen voor zonnewarmte en hoe gaan we die pakken? Hoe komt u tot een goed advies voor de keuze van een systeem en waar moet u voor oppassen?
Spreker: Marcel Cloosterman, voorzitter sectie zonnewarmte Holland Solar

16.30-17.00

Vier veelgemaakte fouten bij een pv-installatie

Wat gaat er mis? Hoe kunnen we de kwaliteit bewaken van zonne-energie systemen die in Nederland geïnstalleerd worden?
Spreker: Gerard van Amerongen, Zonnekeur en directeur Holland Solar

Gold Sponsors

 

 

Silver Sponsors

 
Solarmagazine Uneto-vni Fedelec