Congres Solar Business Day 2018

Tijdens de Solar Business Day wordt jaarlijks het Nationaal Solar Trendrapport gepresenteerd. Het programma is jaarlijks gericht op de Nederlandse én Internationale markt. Alleen op het jaarlijkse Solar Business Day Congres ontmoet je de gehele top van de Nederlandse Zonne-energiesector en ben je in één dag weer helemaal op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen. De Solar Business Day in een notendop:

– Markttrends: geinstalleerd vermogen 2017, prijzen 2017, pv potentieel Nederland;
– Beleid & Politiek: Bouwagenda, status SDE+, salderen en overige stimuleringsmaatregelen;
– Techniek: techniek en omvormer trends,
– SDE+: kwaliteit, verzekeren en slim ontwerpen van pv-parken;
– Bijzondere ontwikkelingen: cyber security en marketingtips

Het Nationaal Solar Trendrapport

Het Nationaal Solar Trendrapport (NST) is hét jaarlijkse marktrapport van en voor de Nederlandse pv-sector. Het trendrapport wordt door de voorzitter van het Energieakkoord, Ed Nijpels, als “onmisbaar” bestempeld. Het NST 2018 gaat exclusief over zonnestroom en presenteert een compleet nieuw concept dat wordt gepresenteerd op 24 januari 2018 op de Solar Business Day. Het trendrapport bevat: voor het eerst het werkelijk geïnstalleerd vermogen 2017 dankzij een nieuwe onderzoeksmethodiek, een nieuwe potentieelstudie zon-pv Nederland, 9 mythen, veel input van vooraanstaande wetenschappers, systeem- en componentkosten en branchecijfers.

AANMELDEN CONGRES PROGRAMMA

“Het is in het belang van de sector dat jaarlijks de sector zelf een onafhankelijk marktrapport publiceert. Solar Solutions onderzoekt en publiceert op eigen rekening en risico het jaarlijks marktrapport voor de sector. Dat kunnen we alleen blijven doen met hulp van sponsoren en partners.”

Partners_Sponsors-NST

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec