Sponsoring Solar Business Day 2018


Het Nationaal Solar Trendrapport (NST) is hét jaarlijkse marktrapport van en voor de Nederlandse pv-sector. Het trendrapport wordt door de voorzitter van het Energieakkoord, Ed Nijpels, als “onmisbaar” bestempeld.

“Solar Solutions onderzoekt en publiceert op eigen rekening en risico het jaarlijks marktrapport voor de sector. Dat kunnen we alleen blijven doen met hulp van sponsors en partners.”

Het NST 2018 gaat exclusief over zonnestroom en presenteert een compleet nieuw concept dat wordt gepresenteerd op 24 januari 2018. Het trendrapport bevat: voor het eerst het werkelijk geïnstalleerd vermogen 2017 dankzij een nieuwe onderzoeksmethodiek, een nieuwe potentieelstudie zon-pv Nederland, 9 mythen, veel input van vooraanstaande wetenschappers, systeemkosten en branchecijfers.

Ook het Solar Trendrapport sponsoren?

Partners-Solar-Business-Day-2018.png

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec