Kwaliteit: de nieuwe opdracht aan de PV-sector

In de stormachtig groeiende Nederlandse zonnestroommarkt wordt kwaliteit een belangrijk issue. De markt wordt overstroomd door spotgoedkope, mogelijk deels door de producenten onder kostprijs aangeboden, PV-modules uit Azië. Momenteel tel ik 446 aanbieders van zonnepanelen- en systemen in Nederland, met het eind nog niet in zicht. Een van die spelers, die op kwaliteit inzet, verzuchtte recent: “Nergens zulke lage Wp prijzen als in Nederland. Maar ook nergens zo veel cowboys en zooi op de markt als hier”.

Ondertussen zijn er al veel Europese en Amerikaanse productiebedrijven van hoog-kwalitatieve PV-modules omgevallen. Hoe hiermee om te gaan als Nederlandse “solarteur”? Hoe heeft u zich daartegen ingedekt?

Veel zaken gaan niet goed, de goeden daargelaten, maar de handen moeten op meer fronten uit de mouwen. Hieronder enkele cruciale, maar veelvoorkomende, fouten in de branche:

Beveiliging
Regelmatig zie ik ongezekerde mensen op hellende daken rondlopen. Te vaak ontbreken afvanghekken aan de onderkant van het dak. Gaat de sector wachten op de volgende dode cq. zwaargewonde werknemer, met de bijkomende krantenkoppen?

Installatiefouten
Ik kom veel beschaduwings-issues tegen bij installaties met string-omvormers. U doet een klant die terecht klaagt over tegenvallende productie hier beslist geen plezier mee.

Daarnaast zie ik ronduit slordig en onacceptabel werk bij de bekabeling. Een ernstig recent exemplaar: lange los hangende DC kabels met verbindingspluggen in een brede, windgevoelige luchtspleet van een forse installatie. Onverantwoord dat zoiets 25-30 jaar “mee zou moeten gaan”.

Opbrengstprognose
Verbijsterend is ook dat talloze leveranciers “vaste getallen” gebruiken om van een aangeboden pakketje zonnepanelen een jaaropbrengst te “berekenen”. De forse west-oost instralingsgradiënt in het land wordt vaak totaal genegeerd, en verantwoorde projectspecifieke opbrengstberekeningen zijn zeldzaam. Ondergetekende adviseert betrokken bedrijven bij Siderea.nl te rade te gaan of in Duitsland cursussen te gaan volgen en de bijpassende software te kopen.

Nog steeds wordt in Nederland frequent de onzin “7%/jaar stroomprijs stijging” (of erger, namelijk: “verwacht”) gekopieerd. Feit: Het is bij de ter zake doende kWh prijs minder dan 3%/jaar geweest. Met het stroomproductie overschot in ons land en de massale import uit Duitsland hoeft u geen heftige prijsstijgingen meer te verwachten, behalve inflatiecorrectie energiebelasting en een langzaam stijgende (nog erg lage) SDE-heffing.

Flash-data
Module flashdata (overzicht van gemeten prestaties van de PV-modules) worden zelden aan klanten meegeleverd met de koopakte. Verbazingwekkend, want bij garantieclaims op vermogens-degradatie zijn de startwaarden essentieel. Derhalve dient dat standaard praktijk te worden bij kwalitatieve aanbieders.

En wat als een klant over vijf jaar delaminatie en aantoonbare opbrengstvermindering van het PV-systeem constateert? Bij faillissement van de PV-module producent kun je niets meer met “vermogensgaranties” aanvangen. Die zijn in zo’n geval “void”. Taak aan u om uw zaken in dergelijke gevallen goed op orde te hebben om problemen met klanten te voorkomen.

Voor alle aangeboden merken dienen waterdichte post-sale garanties te komen zodat bij “eventualiteiten” niet de investerende klant de dupe gaat worden, maar deze op adequate wijze geholpen zal worden door de leverancier. Dit “mag” uiteraard in de prijs terugkomen van aangeboden systemen, en dient breed te worden gecommuniceerd. We moeten af van de kwaliteit verwoestende “dump” prijs-spiraal op de Nederlandse markt.

Dit kan door middel van:

  • Stop de moordende prijzenoorlog
  • Stel kwaliteit boven alles
  • Lever vooraf adequate en correcte informatie
  • Vermijdt overspannen verwachtingen
  • Lever project-specifieke productieverwachtingen op basis van reële simulaties
  • Bedien de klant met volledige systeeminformatie van geleverde goederen
  • Zorg dat garanties maximaal zijn afgedekt
  • Sta voor de klant klaar. Ook na de verkoop

Conclusie: PV-sector wordt s.v.p. volwassen en professionaliseer!

Peter J. Segaar

Peter Segaar, gepromoveerd bioloog, is autodidact op zonnestroom gebied en voert sinds 2004 de kritische website www.polderpv.nl (“Polder PV”). Eigen research wordt niet geschuwd, enkele artikelen verschenen o.a. bij SolarPlaza. In NRC Next verscheen eind april 2012 een “fact-check” artikel op basis van detail info van Polder PV (Belgische vs. Nederlandse PV-markt). Op grond van door Polder PV verzamelde marktdata werd door CBS eind 2012 de nationale PV-statistiek voor de nieuwbouw in 2011 met terugwerkende kracht met 36 procent opgehoogd. Voor het congres The Solar Future 2013 zal Segaar wederom een synthese van de NL markt proberen te maken.

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec