Meer energie uit uw installatie

Moderne, goed presterende PV systemen behalen een Performance Ratio (ofwel de verhouding tussen de berekende opbrengst en feitelijke opbrengst) van 75-85%. Dat betekent dat 15 tot 25% van de beschikbare energie verloren gaat.

Voor een belangrijk deel ontstaan deze verliezen bij de panelen. Op jaarbasis gaat 7 – 11% energie verloren door een cel temperatuur die hoger is dan de 25 graden waarbij het PV paneel wordt gespecificeerd. Verder zijn verliezen door reflectie en paneel mismatch onvermijdelijk, deze bedragen 3 tot 5%.

Het resterende deel van de verliezen is positief te beïnvloeden door de keuze van de omvormer. Een bekend voorbeeld zijn conversie verliezen, beter bekend als de EU efficiëntie – een veelgebruikte maat om omvormer prestaties te vergelijken. Toch zijn er nog vele andere manieren waarop de omvormer een belangrijke invloed heeft op de jaarlijkse productie.

Opstartgedrag

De meeste omvormers starten altijd bij een vaste opstartspanning. De ideale opstartspanning is echter anders voor elke paneelconfiguratie en elke weersomstandigheid. Een omvormer met een flexibele opstartspanning en laag eigenverbruik is in staat om de bedrijfstijd aanzienlijk te verlengen.

Stabiel hoog rendement

Een hoge omvormertemperatuur verlaagt de efficiëntie en heeft als gevolg dat de omvormer gaat begrenzen. Dit terwijl de omgevingstemperatuur het hoogst is als juist de instraling van de zon maximaal is. Om deze tegenstelling het hoofd te bieden, is de koelcapaciteit van de omvormer een zeer belangrijk aspect, zelfs in het Nederlandse klimaat. Alleen zo haalt de omvormer ook tijdens langdurige hoge instraling zijn beloofde efficiëntie – zelfs op de heetste dagen.

Veranderende weersomstandigheden

Instralingcondities veranderen constant, vooral op bewolkte dagen. De omvormer moet in staat zijn zich snel en precies aan deze veranderingen aan te passen. Elke vertraging of afwijking van de omvormer ten opzichte van het ideale punt van de panelen (Engels: Maximum Power Point) leidt tot vermogensverlies. De MPP tracker in de omvormer is verantwoordelijk om zoveel mogelijk energie uit de panelen te halen. Hoe goed de tracker werkt, wordt gemeten met de statische en dynamische MPP efficiëntie. Dit is niet hetzelfde als de EU of maximale efficiëntie van de omvormer!

Onder constante weersomstandigheden geldt bij kwalitatieve omvormers een  statische MPP tracker efficiëntie van 99.8% of meer. Voor weerswisselende omstandigheden is de dynamische MPP tracker efficiëntie van belang. De verschillen tussen omvormers zijn hier groot. Een goede dynamische efficiency waarde (99% of meer) kan al een groot verschil in jaaropbrengst betekenen!

Verouderde ‘Europese efficiëntie’

In tegenstelling tot wat de verouderde ‘Europese efficiëntie’ suggereert, wordt het grootste deel van de jaarlijkse energie opgewekt bij gemiddelde tot hoge instraling. Veel omvormers presteren echter het beste bij lage tot gemiddelde zonlicht condities en hebben een gereduceerde efficiëntie bij hoge instraling. Let daarom naast de juiste ingangsspanning ook op het rendement van de omvormer bij 50% – 75% van het PV vermogen.

Kleine netstoringen

Kleine  storingen op het net, die in de meeste installaties voorkomen, leiden regelmatig tot het afschakelen van de omvormer. Één tot vijf afschakelmomenten per dag, die elk twee tot vijf minuten duren, zijn geen uitzondering. De economische verliezen van deze onderbrekingen kunnen oplopen tot 4%. Kies voor een omvormer met  LVRT (Low Voltage Ride Through) en controleer of deze voor Nederland ook daadwerkelijk aan staat.

Verminder kabelverliezen

Tot 2% van de totale energie uit de zonnepanelen gaat verloren in de aansluitkabels. Om deze verliezen te minimaliseren moet een zo hoog mogelijke array spanning gekozen worden. Een verdubbeling van de DC spanning resulteert in viervoudige reductie in kabelverliezen. Een 5kWp array op 1000V heeft daarom 75% minder kabelverliezen dan hetzelfde array met 2x 500V.

Let op schaduw

Schaduw op delen van de PV installatie treedt meestal op in de ochtend of avond en wordt vaak over het hoofd gezien. Zelfs de kleinste schaduw op een enkel paneel kan al een grote impact op de totale opbrengst hebben. De nieuwste generatie omvormers detecteert schaduw en past zich hierop aan waardoor de productie gemaximaliseerd wordt.

Geïntegreerde monitoring voor tijdige waarschuwing op systeemfout

PV systemen zijn ontworpen voor 25 jaar energieproductie. Tijdens deze periode kunnen één of meerdere technische problemen optreden die tot opbrengstverlies leiden. Het productieverlies is afhankelijk van de tijd die het duurt om het probleem te detecteren en het vervolgens op te lossen. Let op dat omvormers zijn voorzien van een geïntegreerde monitoringfunctie en logboek. Een duidelijk display helpt eindgebruikers problemen te herkennen. Nog beter werkt online monitoring waarbij zowel installateur als eindklant toegang hebben.

 

David Bassie is Product Manager bij Mastervolt International te Amsterdam.

Mastervolt is de Nederlandse fabrikant van omvormers en één van de pioniers als het gaat om zonne-energie. Mastervolt heeft meer dan 20 jaar ervaring met opbrengst optimalisatie van omvormers.

Voor meer informatie klikt u op:  http://www.mastervoltsolar.nl/high-yield/

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec