Misverstanden: zon-energie peperduur en zonder toekomst

Ernst van Tongeren, ID Energie

Er was een tijd dat met PV,  alleen aan de PersoneelsVereniging gedacht werd. Gelukkig ligt dat al een tijdje achter ons, en weten de meeste installateurs wel dat dit iets met zonnestroom of zonnepanelen te maken heeft. Overigens hebben we de vereniging van personeel straks wel volop nodig om de marktvraag naar zonne-energiesystemen aan te kunnen. Want om gelijk maar even een paar van de levende misverstanden te duiden:
zonne-energie heeft geen toekomst, is peperduur en is iets voor de geitenwollensokkenbrigade.

Zit je nog vast aan die gedachte en lees je dit bericht dan heb je net de eerste en belangrijkste stap gezet. Het betekent niet dat je door het lezen van dit stukje deelgenoot wordt van de pennenvruchten van een toekomstig AKO literatuurprijs winnaar, nee, je bent hoe dan ook in contact gekomen met een van de groeimarkten van onze tanende economie.
Zat je niet vast aan de genoemde gedachte betekent het dat je al een zonne-energieaanbidder bent. Je hoeft dan niet verder te lezen en gaat SolarSolutions bezoeken om kennis te nemen van de laatste nieuwtjes en een beste deal te sluiten.

Zon-energie geen toekomst?
Terug naar de misverstanden. Tenminste 30.000 maal de hoeveelheid energie die we voor onze energievoorziening wereldwijd nodig hebben op aarde wordt ons door de zon aangeboden. In ons dichtbevolkte landje is dat nog steeds 60 maal de vraag. Ruim voldoende dus, ook als je de cijfers anders zou interpreteren.

Hoezo een energieprobleem? We gebruiken het alleen verkeerd.

Zonne-energie heeft geen toekomst is dus: zonne-energie is onze toekomst!

Geen wonder dat de overheid erop gericht is, met de eindigheid van de gebruikelijke bronnen in het vooruitzicht, beleid te maken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nog een eind weg denk je? Mijn kleinzoon is dan 42 en heeft waarschijnlijk een gezinnetje met opgroeiende kinderen. Met dat in gedachte dus best al snel.

Het volgende misverstand: Zonne-energie peperduur!
Reken je nog met terugverdientijden van 25 -40 jaar? Even bijstellen, want voor de particulier is zonne-energie (PV) al gunstiger te exploiteren dan zijn maandelijkse sponsoring van het gebruikelijke energiebedrijf. 18 ct/kWh versus 23 ct/kWh. Dat alles in de BTW en let wel: zonder subsidie.

Het laatste misverstand: Alleen voor de geitenwollensokken brigade.
Ik geef toe, vroeger droeg ik ook geitenwollensokken, had een iets langere haardracht en de middenscheiding ligt nu ook op een andere locatie, al vind ik dat hij niet zo breed is als de meeste van mijn leeftijdsgenoten. Zonne-energieklanten vind je nu in alle regionen. Afgezien van passie en idealisme is er ook een goede boterham te verdienen met zonne-energie. Maar alleen als we dat met elkaar op een goede manier doen. Geen hap-snap, gelukzoeken of grote stappen gauw thuis (of gauw binnen), maar kwaliteit leveren zoals we dat als  vakbekwame installateurs gewend zijn. Een cv ketel hangen we toch ook op voor 15 jaar? 
Er ligt een markt voor je open die niet mag verworden tot een slagveld van prijsvechters, maar de doelstellingen van 2050, welke in veel gemeente reeds voor 2030 geldt, degelijk moet verankeren. Zonne-energie is geen consumptie artikel maar een duurzaam investeringsmiddel. Een goed product, straks uitstekend door jou geïnstalleerd.
Geen wonder dus, dat een belangrijke pijler van SolarSolutions, opleiding en kennisoverdracht is.

Tot slot wil ik je de laatst onder ogen gekregen “Loesje”-tekst niet onthouden:
“Wie niet in zonne-energie gelooft moet er maar eens in gaan liggen”

Ik wens je een zonnige toekomst toe!

Ernst van Tongeren heeft na een 35 jaar installatie ervaring, waarvan bijna 20 jaar als installatie-ondernemer, nu een adviesbureau voor duurzame energietechnieken: ID energie.
Naast advisering aan de voorzijde van de bouwkolom, is hij bestuurslid van Holland Solar, zit in diverse werkgroepen bij Uneto-VNI en ISSO, heeft meegewerkt aan de SEI erkenning zon PV en zon Thermisch en is bedenker van SolarBear een PV ondersteuningsbeugel van beton.

“Zonne-energie verdient een belangrijke plaats in onze energievoorziening”

“Voor niets gaat de zon op betekent niet:  met niets gaat de zon op”

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec