Donderdag 22 Maart | Donderdag 22 Maart

Donderdag 22 maart 2018 | 10.45 - 11.15 uur
Veilig on-line projecten calculeren
Denis de Vette
Van der Valk Solar Systems

Bereken snel en eenvoudig uw montagemateriaal voor uw plat of schuin dak project! Maak hierbij gebruik van satellietbeelden, een leeg vel of door het aantal panelen in te geven. Ervaar hoe u dit zelf kunt doen voor gebouwen t/m 25 hoogte, zelfs in de rand- en hoekzones van een gebouw

Donderdag 22 maart 2018 | 11.30 - 12.00 uur
Zonnestroom op weg naar impact
Wim Sinke
ECN Solar Energy

De markt voor zonnestroomsystemen groeit snel, maar de bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening is nog steeds bescheiden. Wat is er nodig om echt verschil te maken en substantieel bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen in ons land en daarbuiten? Wat zijn de technische en niet-technische barrières die genomen moeten worden en welke kansen biedt dat voor het bedrijfsleven? Maak kennis met een ambitieuze visie op de toekomst.

Donderdag 22 maart 2018 | 12.15 - 12.45 uur
De technische en financiële voordelen bij toepassing van SolarEdge in grootzakelijke PV-systemen
Bruno van Bost
SolarEdge

Bij de ontwikkeling van grootzakelijk PV-systemen wordt hoofdzakelijk gekeken naar de energieproductie, continuïteit en de financiële opbrengsten, waarbij de levelized cost of energy (LCOE) een bepalende factor is. Bruno Van Bost zal u in deze voordracht de aandachtspunten voor grootschalige PV-systemen presenteren. Waar liggen de mogelijkheden en welke voordelen geeft SolarEdge om zo’n hoog mogelijk rendement te behalen uit een commerciële PV-installatie.

Donderdag 22 maart 2018 | 13.00 - 13.30 uur
BIPV projecten
Theo Hoek
Sirius Solar
Donderdag 22 maart 2018 | 13.45 - 14.15 uur
Montagesystemen: snel en veilig monteren op platte en schuine daken
Mark van Stralen
Esdec

Leer tijdens deze workshop alles over de geheimen van het slim, veilig en snel monteren van zonnepanelen op ieder dak.

Donderdag 22 maart 2018 | 14.30 - 15.00 uur
Regelingen voor zon-pv: SDE+, investeringsaftrek, salderen en experimenten
Wido van Heemstra en Karin Keijzer
RVO

De belangrijkste regelingen worden gepresenteerd.

Donderdag 22 maart 2018 | 15.15 - 15.45 uur
De 8 grootste zonne-energie Innovaties van Nederlandse bodem
Bart van den Bosch
Libra Energy
Donderdag 22 maart 2018 | 16.00 - 16.30 uur
The trend of the inverter
Andy Tang
Hoymiles

Inverters are just like phones. The first generation was huge and had little functionality but now they get smaller all the time. For any residential or commercial-scale inverter it’s all about smaller and smarter.
Hoymiles supply you the Safe, yield, module level MPPT, cost performance, all in one.

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec