SOLAR TRENDRAPPORT

ALLE MARKTCIJFERS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS VAN 2018

Het Nationaal Solar Trendrapport is hét jaarlijkse marktrapport over en voor de Nederlandse zonne-energiesector en is uitermate handig voor ondernemingen, belangenorganisaties, ambtenaren en politici die diepgaand inzicht willen krijgen in ontwikkelingen en trends binnen deze sector. Niet voor niets wordt het rapport veel in de branche gelezen en door de voorzitter van het Energieakkoord Ed Nijpels als 'onmisbaar' betiteld. Het Nationaal Solar Trendrapport is een concept en initiatief van Good! (bekend van o.a. Solar Solutions).

DOWNLOAD