Vergunningen voor grondgebonden zonneparken.

Bosch & van Rijn op Solar Solutions

Het gaat hard met grootschalige grondgebonden zonne-energieprojecten: prijzen voor panelen zijn laag, financiering is goedkoop en het SDE-basisbedrag is aantrekkelijk.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel marktpartijen, coöperaties, grondeigenaren en andere initiatiefnemers zoeken naar geschikte locaties voor het ontwikkelen van zonneprojecten. Daar komt veel bij kijken: denk aan technische, ruimtelijke en beleidsanalyses en overleg en samenwerking met direct en indirect betrokken partijen.

Alle voorstellen komen uiteindelijk terecht bij één van de 388 Nederlandse gemeenten. Zij staan voor soms lastige keuzes: welk project of voorstel past het best bij onze gemeente, bij ons beleid? Wat is een goede ruimtelijke ordening? Moeten we eerst zelf beleid ontwikkelen voordat we besluiten over locatie specifieke projecten? Kunnen wij extra voorwaarden stellen aan de initiatiefnemers, bijvoorbeeld op het gebied van participatie? Hoe zit het met de communicatie en de participatie door omwonenden en coöperaties?

Aan de andere kant staan initiatiefnemers van zonneparken voor de uitdaging om te zorgen dat juist hun project de voorkeur krijgt. Hoe zorgen we voor lokale betrokkenheid, voor acceptatie en draagvlak en hoe werken we optimaal samen met belanghebbenden. Wat is de beste manier om te overleggen met de gemeente: met de wethouder, de ambtenaren en met de raadsfracties? Hoe zit de vergunningenprocedure in elkaar? Wat verhoogt onze kansen op succes? En hoe houden we de vaart erin, want ieder jaar is de SDE weer lager!

Bosch & van Rijn is een adviesbureau in duurzame energie en ruimtelijke vraagstukken met ruim 20 jaar ervaring in wind- en zonneprojecten. Onze specialisaties: locatiekeuze, beleidsontwikkeling, (financiële) participatie, omgevingscommunicatie en vergunningverlening. Ons team van 15 experts werkt in opdracht van marktpartijen én overheden, waardoor we goed bekend zijn met beide kanten van de tafel.
Benieuwd hoe Bosch & van Rijn u kan ondersteunen?

Behoefte aan ondersteuning en advies bij beleids- en projectontwikkeling of vergunningtrajecten?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs of vergunningen-experts. U vindt ons op stand E3.3

joe

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec