De Nederlandse solar-markt groeit harder dan ooit tevoren

Achter de schermen is Solar Solutions organisator Good! wederom druk bezig met het jaarlijkse marktonderzoek omtrent zonne-energie (Nationaal Solar Trendrapport 2018). Dit jaar kan de markt veel verwachten. Marktonderzoeker Peter Gijsbers wist ons een tipje van de sluier te geven…

Kun je eens in het kort uitleggen wat de solar-markt dit jaar kan verwachten?
Door intensiever onderzoek te doen zijn we er dit jaar in geslaagd om de Nederlandse solar-markt nauwkeuriger dan ooit in kaart te brengen. Zo hebben we een nieuwe onderzoeksmethodiek toegepast om het totaal geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland van afgelopen jaar te achterhalen. Het geïnstalleerd vermogen dat in het Solar Trendrapport 2018 staat is daarom niet alleen het nauwkeurigste vermogenscijfer waar we zelf ooit mee zijn gekomen, maar waarschijnlijk ook het meest precieze cijfer ooit in Nederland tot stand gekomen op dit gebied. Dat is baanbrekend.

Kun je nog eens wat voorbeelden geven waarin het Solar Trendrapport 2018 zich onderscheidt met voorgaande edities?
We maken scherper onderscheid tussen particuliere en zakelijke toepassing van zonnestroom en voor beide segmenten vind je in het rapport marktcijfers. Zo staan er in het rapport gehanteerde prijsgemiddelden voor verschillende componenten zoals zonnepanelen, omvormers en installatie-arbeid. Maar je vindt er nog veel meer marktontwikkelingen. Zo laten we ook graag zien welke duurzame producten in de markt opkomend zijn, bijvoorbeeld welke producten bedrijven in de planning hebben om hun klanten aan te bieden.

Jullie weten veel van de huidige status van de solar-markt, maar kijken jullie ook naar de toekomst?
Zeker! Niet alleen laten we verschillende solar-experts hierover aan het woord, maar we hebben ook een grondige potentieel-studie gedaan. In deze studie laten we zien hoeveel vierkante kilometer aan oppervlakte in Nederland geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. We nemen daarbij verschillende groeiscenario’s onder de loep en laten zien wat er voor nodig is om die groei te bereiken.

Hoe zijn jullie in staat geweest om deze informatie te verzamelen?
We hebben veel data zelf gegenereerd door een groot aantal professionals in de solar-markt uit te vragen. Hierdoor hebben we alle schakels in de solar-keten goed in het vizier, en kunnen we trends nauwkeuriger analyseren.

Kun je wat betreft de resultaten al een tipje van de sluier oplichten?
De Nederlandse solar-markt groeit harder dan ooit tevoren! Die groei is overal terug te zien, lees het rapport maar!

Waar en wanneer wordt het rapport gepresenteerd?

Tijdens de Solar Business Day op 24 januari aanstaande in Apeldoorn. Aanwezigen hebben de primeur: zij zijn niet alleen de eersten die het Solar Trendrapport ontvangen, maar ook de enigen die een hard-copy krijgen. Daarna wordt het trendrapport digitaal gratis aangeboden op de website van Solar Solutions.

Ook bijwonen? http://www.solarsolutions.nl/solar-business-day-2018/

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec