Even terugblikken op 2018: hét droomjaar voor zonnepanelen

De Nederlandse zonne-energiemarkt verandert snel. Razendsnel. Van een push-markt naar een pull-markt, en van de early adopters naar de early majority. Hoe verliep 2018? Wat zijn momenteel de ontwikkelingen in de Nederlandse zonne-energiemarkt? En hoe houden serieuze spelers de snel veranderende marktontwikkelingen bij in 2019?

Nederlandse zonne-energiemarkt: van push naar pull

De vraagkant van de markt begint steeds meer te trekken. Dit is ook terug te zien in de opvallende onderzoeksresultaten van het onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNE), die de laatste tijd in de media zijn verschenen (zoals de Telegraaf, NU.nl en Solar Magazine). Zo bleek uit onderzoek van DNE dat in de eerste helft van 2018 een recordaantal van 2,3 miljoen zonnepanelen is geïnstalleerd. ‘’Het aantal zonnepanelen staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 170.000 huishoudens en een CO2-besparing van jaarlijks bijna 0,5 megaton,’’ zegt Heynen, CEO van DNE. Hij denkt dat de groei van het aantal zonnepanelen voorlopig aanhoudt.

‘’Nederland is één van de grootste en snelste groeiende zonne-energie markten van Europa en staat als PV-markt in de wereldwijde top 15. Zonne-energie wordt de belangrijkste energiebron, óók in Nederland. In 2019 bereikt de zonne-energiemarkt een mijlpaal door voor het eerst 5 procent van de Nederlandse stroomproductie te verzorgen.’’

Consumenten houden de veranderingen niet bij

Ook kwam uit onderzoek van DNE – in samenwerking met Motivaction – dat de gemiddelde consument in Nederland een terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen te lang vindt. Nederlandse consumenten vinden 5 jaar wél acceptabel. Volgens de onderzoekers is de gemiddelde consument slecht geïnformeerd over zonnepanelen. Dat zou komen doordat de markt zo snel verandert en consumenten deze veranderingen niet bij kunnen houden. ‘’Zo denkt de gemiddelde consument dat zonnepanelen twee keer duurder zijn dan ze in werkelijkheid zijn,’’ aldus Heynen.

Zonne-energie is de nieuwe olie en data het nieuwe goud

De behoefte aan marktcijfers is groot. En daar waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral algemene cijfers bekendmaakt van maar enkele variabelen, kunnen wij – als onderdeel van de markt – veel meer gedetailleerde cijfers beschikbaar stellen,’’ vervolgt Heynen. ‘’Er is niet alleen behoefte aan harde data, maar ook aan inzicht in de perceptie van consumenten en zakelijke eindgebruikers ten aanzien van zonne-energie. Ook vindt er in de Quarterly-rapporten politieke duiding plaats en worden mythes ontkracht.’’

“Niemand, ook de grote internationale onderzoekbureaus niet, heeft betere cijfers over de Nederlandse zonne-energiemarkt dan Dutch New Energy Research.”

Ieder kwartaal alle belangrijke data van de zonne-energiemarkt

Bedrijven kunnen een Dutch Solar Quarterly abonnement nemen, zodat zij toegang hebben tot de meest actuele data over de Nederlandse markt en hun bedrijfsstrategie bepalen op basis van harde gegevens. Het abonnement verschijnt vier keer per jaar en is volledig Engelstalig. Iedere Quarterly bestaat uit vier Engelstalige rapporten van ruim 130 pagina’s aan onderzoeksresultaten over de Nederlandse zonne-energiemarkt. De vier rapporten zijn verdeeld in: alle cijfers over de markt met voorspellingen over 5 jaar, alle cijfers over consumenten in de markt, alle voor de sector relevante (financiële) ontwikkelingen in de politiek en internationale experts die hun visies delen over de markt.

‘’De zonne-energiesector zal heel snel doorgroeien naar 10, 25 en 50 procent van de nationale stroomproductie op een dusdanig korte termijn die zelfs de grootste optimisten niet durven te voorspellen.’’

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec