Hogeschool Inholland Alkmaar renoveert met lef

Hogeschool Inholland had als motto ‘duurzaamheid’ bij het vernieuwen van zijn vestiging in Alkmaar. Belangrijkste maatregelen: renovatie in plaats van nieuwbouw én een flinke reductie van het aantal vierkante meters vloeroppervlak. Het pand in Alkmaar van Hogeschool Inholland stamde uit eind jaren tachtig en was toe aan vernieuwing. “Er is al snel gekozen voor renovatie”, aldus Maarten van Mierlo, adviseur Huisvesting & Vastgoed bij Inholland. “Renoveren is nu eenmaal duurzamer dan nieuw bouwen. “De renovatie duurde een jaar en in april 2017 is het pand in gebruik genomen.

Minder ruimte
Bij de renovatie werd rekening gehouden met het feit dat de behoefte aan ruimte sterk is afgenomen. Van Mierlo: “Lesgeven werkt nu anders dan veertig jaar geleden. Daardoor hebben we minder lokalen nodig en andersoortige ruimten. “Het leidde tot een forse verkleining van het schoolgebouw: van 26.380 naar 10.500 m2. “We gebruiken nu de ruimte die we nodig hebben en niet meer. Hierdoor hoeven we minder in te richten, minder te beheren, minder te stoken, te koelen, te verlichten en schoon te maken.”

WKO
Hogeschool Inholland heeft in totaal maar liefst negentien duurzaamheidsmaatregelen getroffen tijdens de renovatie. Het kleinere aantal vierkante meters vloeroppervlak betekent de grootste besparing. De warmte- en koudeopslag (WKO)-installatie zorgt daarbovenop voor de grootste reductie van het energieverbruik. Voor de WKO wordt water vanuit 50 tot 150 meter diepte onder de school opgepompt en door de vloerverwarming geleid.
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De hogeschool heeft een Energie-Efficiëntie Convenant (MJA3-convenant) afgesloten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de hogeschool bij haar MJA3-convenant. Hogeschool Inholland maakte voor de aanleg van zonnepanelen onder meer gebruik van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). RVO.nl ondersteunde bij vragen en verwees naar het juiste loket voor subsidies en regelingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

7c7d2db93.-detail
Bezoek de stand van RVO op D4.1

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec