Kenter: Uitzicht op inzicht

Meer dan eens verrassen gesprekspartners me met het feit dat ze nog niet hebben gekeken in de verbruikscijfers, anders dan op de factuur van de energieleverancier. En dat terwijl volgens de laatste berichten we de doelstellingen van het Energieakkoord* niet gaan halen als we op deze manier doorgaan. Misschien zelfs wel mede hierdoor? ‘Wat draagt nou op microniveau echt bij aan de verduurzaming en besparingen van het energieverbruik voor mijn organisatie?’ Dat is de vraag waar het hier om draait.

Informatieplicht
Energiebesparing bij bedrijven loopt dus achter en daar wil de overheid snel wat aan doen om meters te maken. Ze gaat dan ook de uitvoering van de wet Milieubeheer aanscherpen. Dit betekent dat bedrijven volgend jaar een informatieplicht opgelegd krijgen.** Bedrijven moeten dan laten zien wat voor energiebesparing ze hebben bereikt en hoe.

Data en inzicht
Wat van primair belang is voor verduurzaming van het energieverbruik, is inzicht in welke energiestromen er zijn binnen de organisatie. En wanneer afwijkende patronen optreden. Vrijwel elk (erkend) meetbedrijf biedt voor klanten met een grootverbruiksaansluiting een portaal om meetdata in te zien. Hier kun je zien wanneer er verbruik is en hoeveel. Uitgebreide portalen, zoals die van Kenter, bieden naast het verbruik ook andere relevante data zoals temperatuur, BVO en graaddagen.

Quick wins
Op basis van deze nieuw verworven inzichten kun je gaan ondernemen. Acties ondernemen om precies te zijn. Elk bedrijf zal immers direct besparingen doorvoeren die het zonder energie-efficiëntieplan kan realiseren, of dat nou is ingegeven door het Activiteitenbesluit of vanuit een MVO-gedachte.

Maar deze quick wins hoeven niet altijd heel moeilijk te zijn. Een mooi voorbeeld hiervan: een beheerder van een gebouw ziet direct door het bekijken van de meetdata dat het klimaatreguleringssysteem dezelfde instellingen heeft voor week- en weekenddagen. Terwijl er in het weekend veelal niet gewerkt wordt. Wat uw organisatie bijdraagt aan verduurzaming en energiesparing begint dus met uitzicht op inzicht.

kenter logo horizontaal rgb (263151)

Meer weten? Bezoek Kenter op stand D15.1

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec