Terugblik Dag 2 – Solar Solutions – Duurzaam Verwarmd 2018

Dag twee opende met een CEO ontbijt en de uitreiking van de Innovation awards voor Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 2018.

Innovation awards Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 2018

De eerste Innovation award voor Duurzaam Verwarmd 2018 is gewonnen door HR Solar met de NERO, het eerste zonnepaneel voor warmte ter wereld met zowel qua oppervlakte als dikte exact gelijke afmetingen als een pv-paneel. De award is gegaan naar HR Solar vanwege de Nederlandse innovatie, esthetiek en nieuwe technologie van de Nero.
De jury voor de Duurzaam Verwarmd 2018 Innovation award bestond uit Paul Smorenberg van UNETO-VNI, Wim Mans van Warmtenetwerk en Jaap de Knegt van DHPA. Voor de uitreiking wilden de jury eerst twee eervolle vermeldingen maken, namelijk aan Coolmark met de Q-ton, een CO2 warmtepomp, en aan Fortes Energy Systems met hun AcquaHeat stations, warmte-units voor woningen met een centraal warmtedistributienet.

De Innovation award Solar Solutions 2018 is gewonnen door Enphase Energy voor de innovatieve micro-omvormer IQ7. De micro-omvormer is een smaller, goedkoper, efficiënt en duurzaam product. De jury verwacht dat het een belangrijke bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van zonnestroomsystemen in Nederland. De jury voor de Solar Solutions 2018 Innovation award bestond uit Sanne van Leeuwen van TNO, Edwin van Gastel van Solar Magazine en Wijnand van Hooff van TKI Urban Energy.

Best Presentation awards Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 2018

Op 21 maart zijn aan het einde van de dag twee awards uitgereikt aan de mooiste stands op Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 2018. De kleine bedrijven blonken dit jaar echt uit met hun mooie stands en presentatie van hun merk, zo vond de jury. De stands vonden zij ook heel toegankelijk voor de installateurs en met enthousiaste teams. De Best Presentation award voor Solar Solutions 2018 is uitgereikt aan Technea Duurzaam. De Best Presentation award voor Duurzaam Verwarmd 2018 is gewonnen door ZON. In de jury zaten Miranda van Leeuwen van Sterkin, Klaas Ursem van Architect Buro URSEM en Wido van Heemstra van de RVO.

Seminars Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 2018

In deze seminar van ECN Solar Energy deelde prof. Dr. Wim Sinke zijn visie op de ontwikkeling van zonne-energie. Op het moment komt 2,5 % van de stroom in Nederland uit zonnepanelen, min of meer gelijk aan het mondiale gemiddelde. Volgens het Parijse Klimaatakkoord moeten Nederland en de hele wereld de uitstoot van broeikasgassen tegengaan en de temperatuurstijging verminderen. Ten tweede zouden we de overstap naar duurzame energie en zonnestroom moeten maken voor verminderde afhankelijkheid. Tenslotte is duurzame energie goed voor de economie en de werkgelegenheid.
De groei van zonnestroom is structureel onderschat. In 2021 verwachten we 1TWp (Solar Power Europe). De voorwaarden van grootschaligheid zijn: lage kosten, nieuwe markten en integratie in het energiesysteem en de leefomgeving. De nieuwe, innovatieve technologieën op het gebied van zonne-energie kan bijvoorbeeld de zonnepanelen mooier en veelzijdiger maken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen van Dutch Solar Design, Zep, Solarpark de Kwekerij en Solaroad van TNO.

SDE+ subsidies voor zonneprojecten
Met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidies stimuleert de rijksoverheid de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. De mogelijke SDE+ subsidies voor zonnestroom kunnen twee keer per jaar aangevraagd worden. In totaal is er twee keer een bedrag van zes miljard euro beschikbaar gesteld door de overheid. De SDE subsidie is een exploitatievergoeding per opgewekte kWh gedurende 15 jaar. Andere stimuleringsregelingen van de overheid zijn bijvoorbeeld de postcoderoosregeling, als collectief samen een zonneproject beginnen, salderen voor kleingebruikers en consumenten (in 2020 komt een nieuwe regeling), en de energie-investeringsaftrek, een belastingsvoordeel voor ondernemers. Ook zijn er innovatiesubsidies topsector energie, bijvoorbeeld DEI, HE en UE (TSE).

Trots op de sector!

De tweede dag van Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd is voorbij en we kijken terug op twee hele mooie en succesvolle dagen. Met een record aantal bezoekers van zijn de verwachtingen van de organisatie én van de exposanten overtroffen. Even belangrijk als de kwantiteit is de kwaliteit van het bezoek en ook dit jaar trokken we weer een uitstekend publiek van beslissers uit diverse sectoren.

Van de exposanten van Duurzaam Verwarmd kregen we tijdens de eerste dag al positieve kritieken. Het is duidelijk dat de sector helemaal toe is aan een eigen platform. Met de positieve ervaringen van dit jaar op zak zullen we u weer snel informeren over onze plannen voor 2019, we wensen u een zeer succesvol vervolg op alle contacten, leads en gesprekken die u op Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd heeft gemaakt.

Namens de gehele organisatie Good!

A

B

C

D

E

F

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec