Vergunningen voor grondgebonden zonnevelden: Onze specialisatie, voor u een zorg minder.

Wie zijn wij:
Bosch & van Rijn is een adviesbureau in duurzame energie en ruimtelijke vraagstukken. We hebben ruim 20 jaar ervaring in wind- en zonneprojecten. Onze specialisaties: vergunningen, locatiekeuze, beleidsontwikkeling, (financiële) participatie en omgevingscommunicatie. Ons team van 13 experts werkt in opdracht van marktpartijen én overheden, waardoor we goed bekend zijn met beide kanten van de tafel.

Toekomstige ontwikkelingen:
Het gaat hard met grootschalige grondgebonden zonne-energieprojecten: prijzen voor panelen zijn laag, financiering is goedkoop en het SDE-basisbedrag is aantrekkelijk.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel marktpartijen, coöperaties, grondeigenaren en andere initiatiefnemers zoeken naar geschikte locaties voor het ontwikkelen van zonneprojecten. Daar komt veel bij kijken: denk aan technische, ruimtelijke en beleidsanalyses en overleg en samenwerking met gemeenten, omwonenden, natuurorganisaties en andere betrokkenen.

Alle voorstellen komen uiteindelijk terecht bij één van de 388 Nederlandse gemeenten. Zij staan voor lastige keuzes: welk project of voorstel past het best bij onze gemeente, bij ons ruimtelijk beleid? Hoe verhoudt het voorstel zich tot de regionale Energie Strategie (RES) en het provinciaal beleid? Wat is een goede ruimtelijke ordening? Moeten we eerst zelf beleid ontwikkelen voordat we besluiten over locatie specifieke projecten? Kunnen wij extra voorwaarden stellen aan de initiatiefnemers, bijvoorbeeld op het gebied van landschappelijke inpassing en participatie? Hoe zit het met de (financiële) participatie door omwonenden en coöperaties?

Projectontwikkelaars, energiebedrijven en andere initiatiefnemers van zonneparken staan voor de uitdaging om te zorgen dat juist hun project de voorkeur krijgt. Hoe zorgen we voor lokale betrokkenheid, voor maatschappelijke acceptatie en politiek draagvlak en hoe werken we optimaal samen met belanghebbenden. Wat is de beste manier om te overleggen met de gemeente: met de wethouder, de ambtenaren en met de raadsfracties? Hoe zit de vergunningenprocedure in elkaar? Wat verhoogt onze kansen op succes? En hoe houden we de vaart erin, want ieder jaar is de SDE weer lager!

Solar Solutions succesvol:
Vorig jaar hebben wij op de Solar Solutionsbeurs veel nieuwe opdrachtgevers en samenwerkingspartners gesproken. De gesprekken aan onze beursstand waren de start van mooie nieuwe projecten, waarvoor we nu de vergunningen aan het regelen zijn. Inmiddels werken we aan meer dan 1.000 MW aan zonne-energie.

Bent u ook op zoek naar een specialist in vergunningen en heeft u ondersteuning en advies nodig bij de realisatie van uw grondgebonden zonneweide? In onze beursstand geven we alvast de eerste waardevolle tips en adviezen. Tijdens het Solar Solutions SDE+ seminar op woensdag 20 maart verzorgt onze vergunningen experts Wouter Verweij een expert-presentatie: “Grondgebonden zonnevelden: vergunningen, ruimtelijke onderbouwing en procedures.

U vindt ons op stand A18 en via www.boschenvanrijn.nl. Of stuur een bericht aan info@boschenvanrijn.nl

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec