Zonne-energie projecten worden Smart Energy Management projecten

Zonne-energie is al lang niet meer een op zichzelf staande oplossing. Van de installateur/solarteur wordt niet meer alleen verwacht dat hij installeert, maar ook adviseert en de beste oplossing biedt voor situaties zoals NOM woningen of ‘all electric’ wijken.

Anders met energie omgaan
De energietransitie is in volle gang, zo liggen er uitdagende doelstellingen op bijvoorbeeld het vlak van energie neutrale bouw. Ook is het energielandschap drastisch aan het veranderen, de fysieke en digitale wereld komen nu echt samen. Willen we in Nederland het klimaatakkoord gaan halen dan moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en met slimme oplossingen aan de slag. Een belangrijke pijler daarin is het energiegebruik van onze woningen en gebouwen. Gemeentebesturen committeren zich hier nu ook aan. Zo hebben bijvoorbeeld Delft en Gent zich ten doel gesteld om in 2050 geen C02 emissies van fossiele bronnen op stadsgrondgebied te hebben.

Ook verandert er veel m.b.t. wet en regelgeving. Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn (BENG). De aanscherping zorgt ervoor dat er meer nadruk komt te liggen op het minimaliseren van het gebruik van fossiel energieverbruik en het maximaliseren van de opwek van duurzame energie. Naast de verplichting in 2021 is er de eis om overheidsgebouwen in 2019 BENG te maken: de overheid moet immers het goed voorbeeld geven.

Inzetten op inzicht en connectivity
Goed omgaan met de veranderende energiebehoefte is voor ABB één van de belangrijkste opdrachten van de toekomst. De energie-neutrale smart homes en buildings van de toekomst creëren we volgens ABB alleen door systemen te koppelen en inzicht in energiegebruik te hebben. Het doel is daarom om huis- en gebouwautomatisering en energiemanagement optimaal te bundelen; maximale energie-efficiëntie bereik je alleen door in te zetten op maximale connectivity. Waarom? Ze geloven dat slimme energiebesparende oplossingen gekoppeld aan inzicht en comfort leiden tot aangepast gedrag.

Eén integraal systeem voor Smart Homes; all electric, all connected
Op Solar Solutions 2018 laten zij daarom naast al onze omvormers ook SEM zien. SEM is een Smart Energy Management module. SEM monitort energiestromen binnen een Smart Home waardoor gebruik inzichtelijk wordt en kan worden bijgestuurd. SEM is gekoppeld aan een omvormer.

Hierdoor is per huis inzichtelijk hoeveel zonne-energie er wordt opgewekt en of aan de NOM doelstellingen wordt voldaan. SEM draagt de informatie over zonne-energie, thuisverbruik en batterijstatus over het draadloze netwerk over naar de cloud en een device. Op deze manier hebben bewoners alle data inzichtelijk. Deze module kan ook gekoppeld worden aan de REACT zonne-energie omvormer/batterij opslag. Desgewenst kan ook een laadpaal voor elektrisch vervoer hier onderdeel van uitmaken. Daarmee creëren we een ‘vehicle to grid’ systeem. SEM is onderdeel van ABB’s uniforme, multidisciplinaire digitale aanpak ABB Ability ™, dat als doel heeft data maximaal te gebruiken en daardoor klanten meer te laten weten en nog beter te laten opereren.

Koppeling met huis automatisering systeem
Een andere mogelijkheid is om via een uniforme gebruikersinterface (ABB-free@home®) het thuisverbruik en de productie van zonne-energie altijd onder controle te houden. Dit vermijdt verbruikspieken door de elektriciteitsbelasting te spreiden en het gebruik binnen de capaciteit van de geproduceerde energie te houden. Dit levert een optimaal gekoppeld thuis systeem op waarbij energie inzicht en comfort hand in hand gaan.

Over ABB
ABB’s oplossingen vormen de kern van de kritieke infrastructuur van huizen, gebouwen en steden. Van levering van elektriciteit, water en warmte, tot de automatisering van de kantoren en fabrieken waarin ze werken. ABB wordt al 125 jaar gedreven door het veiliger, duurzamer, productiever en efficiënter maken van de wereld. Ze doen dit door technologische ontwikkelingen en innovaties. We bieden een breed programma producten en oplossingen voor het aansluiten, beschermen, controleren en meten van:
• elektrische installaties
• energieverdelers
• omvormers
• elektronica
• elektromechanische apparaten
• machines

Bezoek ABB op stand B21.1.en ontdek het geheel vernieuwde omvormer portfolio. Zo ziet u de REACT 2 (Omvormer & Batterij opslag) en de UNO-DM-PLUS. Maar ook hoe u hier nog meer uit kan halen met het Energie-Efficiency systeem SEM voor NOM woningen en de koppeling van omvormers aan het huisbesturingssysteem Free@Home. De toekomst is immers all connected!

Daarnaast is er een erg interessante kennismakingsactie. Kom daarvoor langs op de stand.

Let’s write the future. Together.

hoi

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec