Dakreflector, bevestiging van zonne-energie systemen op hellende daken

De markt voor zonne-energie groeit gestaag en innovaties en ontwikkelingen volgen elkaar op, zo ook voor de montage van zonne-energiesystemen op hellende daken. Afhankelijk van de constructie van het dak en de wijze van montage moet een installateur kunnen beoordelen op welke manier een zonne-energie systeem veilig bevestigd kan worden, waarbij elk dak en elk type systeem zijn eigen specifieke aandachtspunten heeft.

Op initiatief van TNO, Holland Solar en BDA advies is, in samenwerking met een aantal leveranciers van bevestigingsmaterialen voor zonnepanelen, een instrument gemaakt, dat de installateur helpt vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen en maatregelen te nemen.

De Dakreflector geeft handvatten hoe je een hellend dak kan beoordelen op de geschiktheid voor de toepassing van een montagesysteem en een geschikte bevestigingsmethode. Deze publicatie is gemaakt voor beheerders, inspecteurs en installateurs van zonne-energie systemen en een draagt bij aan kwaliteitsverbetering.

Het boekje Dakreflector, bevestiging van zonne-energie systemen op hellende daken wordt geïntroduceerd op de Solar Solutions International 2016, de vakbeurs van de zonne-energie sector op 16 en 17 maart.

Door de veelheid aan soorten daken en montagesystemen is er in de markt behoefte om meer grip te krijgen op wat wel en wat niet kan. De Dakreflector is een eerste aanzet om uiteindelijk tot een uniforme beoordelingsgrondslag te komen. Hierbij wordt het dan voor aanbieders, opdrachtgevers en controleurs duidelijk hoe de toestand van een dak beoordeeld moet worden opdat een langdurige gegarandeerde bevestigingsmethodiek kan worden toegepast en welke bevestigingsmethode daarbij past. De publicatie Dakreflector wil aangeven wanneer specifieke aandacht nodig is, en geeft geen berekeningsmethode voor daken en de daarop toe te passen montage methoden. Wanneer er bewust wordt omgegaan met de constructie van het hellend dak, kunnen problemen voorkomen worden.

Dankzij de samenwerking tussen TNO, BDA advies, Holland Solar en de medewerking van een aantal gerenommeerde leveranciers uit de bevestigingsbranche (Esdec, Fischer Benelux, IBC-Solar, Navetto, Solar Construct Nederland, van der Valk Solar Systems en VDH Solar) is een helder overzicht ontstaan. In het boekje worden de drie meest gangbare bevestigingsmethoden voor pannendaken met een houten onderconstructie behandeld.

De Dakreflector is gemaakt om vooraf de toestand van de dakconstructie in kaart te brengen en de risico’s in te schatten van bevestiging van een systeem voor zonnepanelen op hellende daken.

Achtergrondinformatie

De Dakreflector is het resultaat van het TNO MKB-Technologiecluster “Bevestiging van zonne-energie op hellende daken”. Het Technologiecluster wordt gevormd door de genoemde bedrijven in het kader van het MKB programma 2015, met als doel kennisoverdracht naar de markt. Holland Solar en BDA Advies verlenen hierbij praktische ondersteuning. De Dakreflector is de eerste stap in de richting van een uniforme beoordelingsgrondslag.

De publicatie is beschikbaar op de Solar Solutions op 16 en 17 maart en zal daar gratis worden verstrekt in de verschillende stands van de deelnemende bedrijven, alsmede in de stand A10 van Holland Solar. Daarna kan de Dakreflector op verzoek en tegen een kleine vergoeding worden verstuurd.

Holland Solar is de brancheorganisatie voor alle professionele zonne-energie experts, bedrijven en onderzoekers in Nederland. Onze leden zijn actief op het gebied van zowel zonnestroom als zonnewarmte en werkzaam in de keten van onderzoek en ontwikkeling tot productie, installatie en advies.

De activiteiten van Holland Solar zijn gericht op promotie en het versterken van de marktpositie van zonne-energie in Nederland, het waarborgen van de kwaliteit van zonne-energie toepassingen en het promoten van zonne-energie in het algemeen.

U kunt de dakreflector def.

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec