De zonnebatterij

De energievoorziening van de toekomst ziet er democratisch uit. Energie wordt namelijk in toenemende mate decentraal opgewekt; bij u thuis en in uw wijk. Een consument kan nu al zelf energie opwekken, gebruiken en leveren aan het elektriciteitsnet. Dit heeft niet alleen grote impact voor energiebedrijven, maar ook voor het elektriciteitsnet. De implementatie van een smart-grid en het decentraal opslaan van energie worden daarbij gezien als de ‘heilige graal’ van de toekomst.

De ontwikkeling van smart-grids laten we hier buiten beschouwing. Niet omdat het geen invloed heeft op de markt en eindverbruikers, maar omdat dit primair een taak van de netbeheerders is.

Het opslaan van energie daarentegen zal steeds belangrijker worden. De overheid, energiebedrijven en netbeheerders hebben er baat bij om de toenemende onbalans in het net door decentrale opwekking, zoveel mogelijk te balanceren.

Wat maakt opslag voor een eindverbruiker nu zo interessant?
De herinrichting van onze energie infrastructuur zal forse kosten met zich meebrengen. Met het oog op toenemende kosten en onbalans kunnen overheid en netbeheerders besluiten om opslag te belonen. Wellicht niet met subsidies, maar met kortingen op bijvoorbeeld de netwerkkosten.

Zoals aangegeven zullen kosten blijven stijgen. Het loskoppelen van het elektriciteitsnet als eindverbruiker zal in de toekomst steeds interessanter worden. Zeker wanneer de overheid kosten laat stijgen en op termijn ongetwijfeld de heffingskorting intrekt. Autarkisch wonen is dan de toekomst, ook om financiële redenen. In een dergelijk scenario is opslag per huis of per wijk dan essentieel.
Welke vormen van opslag kennen we?

Hebben we het over opslag, dan denkt iedereen direct aan batterijen; Lithium-ion meestal. Diverse grote omvormer producenten zoals Mastervolt en SMA hebben reeds systemen ontwikkeld waarbij naast omvormers ook opslagcapaciteit is ingebouwd.

Naast de traditionele batterij-technologie bestaan diverse alternatieven waar in meer en mindere mate onderzoek naar gedaan is en welke al dan niet reeds op de markt beschikbaar zijn. Zo kan energie opgeslagen worden in: door lucht te comprimeren, het oppompen van water, opwinden van een vliegwiel, produceren van waterstof of meer recent, het produceren van synthetische methaan.

De technologieën hebben allemaal voor- en nadelen ten opzichte van elkaar. Zo heeft het omzetten van elektriciteit in waterstof of methaan een veel groter opslag potentieel en langere bewaartijd dan bijvoorbeeld batterijen. Daarentegen zullen batterijen weer veel interessanter zijn voor consumenten met kleinere opslageenheden die veelvuldig op- en ontladen kunnen worden.

Economisch model
Hoewel het opslaan van energie voor consumenten nu nog niet (heel) interessant is, zal dit de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Met het oog op toenemende elektrische apparaten, en het feit dat terugleveren aan het net à € 0,06 financieel niet interessant is, net zomin als energie kopen uit het net à € 0,23, wordt opslag belangrijker.

Net als met pv panelen zal opslag voor consumenten het eerst interessant worden. Bedrijven betalen immers (veel) minder voor hun energie. Bedrijven hebben echter als voordeel dat zij in sommige gevallen gebruik kunnen maken van de EIA en KIA regeling. En net als met andere opkomende technologieën zullen kosten snel dalen.
Naast de Europese markt ligt een grote markt in ontwikkelingsgebieden en –landen, waar goede netwerk faciliteiten ontbreken. Complete systemen van opwek en opslag zijn daar zeer welkom.

Solar Solutions 2014 is een sales- en kennisplatform van en voor solar ondernemers. Op Solar Solutions is niet alleen de huidige state-of-the-art te zien, maar ook van de nabije toekomst.

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec