Extra belasting eigenaren pv-panelen

2013 zal voor de solar-branche de boeken ingaan als het jaar van overheidsbemoeienis. Na oa. de marktverstorende subsidieronde en de importheffing op Chinese zonnepanelen, speelt ditmaal een EU land de hoofdrol: Spanje.

Overheidsinterventie in de solar-sector is helaas nog niet voorbij. Ook niet na de (zeker achteraf) zinloze straatgevechten tussen de EU en China mbt de importheffing.
In het nauw gedreven door de crisis zijn overheden krampachtig op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Veelal niet gehinderd door enige kennis van markten worden visies en idealen overboord gezet en zijn opportunisme en korte termijn denken koning. Zo geeft Spanje mogelijk de aftrap van de volgende strijd tussen overheid en markt.

Ondertussen bij de zuiderburen
Het Spaanse Ministerie van Energie, Industrie en Toerisme (MINETUR) heeft afgelopen juli een wetsvoorstel ingediend om hernieuwbare energie extra te belasten met als doel extra belastinginkomsten te genereren. Consumenten met zonnepanelen kunnen daarbij rekenen op een extra heffing. Een nieuwe bron van inkomsten in tijden van crisis of een slimme aanval van de traditionele energiebedrijven?

De discussie in Spanje is inmiddels opgelopen en tegenstanders van het wetsvoorstel spreken van een aanval van de fossiele energiesector op hernieuwbare energie. Inkomsten van energiebedrijven staan immers onder druk doordat klanten minder energie zijn gaan gebruiken door de crisis en vanwege de installatie van zonnepanelen.

Op verschillende fora worden voormalige ministers en presidenten ervan beticht namens deze energiereuzen te lobbyen voor een dergelijke heffing tegen hernieuwbare energie.

Volgens de Spaanse branchevereniging, UNEF, wordt Spanje daarmee jaren teruggeworpen in haar duurzame ontwikkeling, op achterstand gezet tegenover omliggende landen, allemaal omdat de businesscase voor zonne-energie hiermee met jaren terugloopt. Dat daardoor de heffing de Spaanse overheid uiteindelijk meer gaat kosten dan opleveren behoeft geen verdere uitleg.

De grote vraag is nu: gaat dit Spaanse initiatief vervolg krijgen in andere Europese landen?

Bronnen (klik op link)
Spaanse branchevereniging
El páis

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec