Lezingen door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (AgentschapNL)

Wij zijn zeer verheugd dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig AgenschapNL) ook dit jaar twee lezingen gaat verzorgen. Wido van Heemstra (woensdag 16 april) en Karin Keijzer (donderdag 17 april), beiden werkzaam als senior adviseur decentrale technieken, borduren voort op de zeer druk bezochte lezingen van vorig jaar. Dit jaar staan subsidies voor zon-pv, zon-thermie en collectieve opwek centraal. De twee belangrijkste rijksregelingen voor zon-pv en zon-thermisch worden behandeld. (1) Op 1 april is de nieuwe SDE+ regeling voor 2014 open gegaan. Voor de financiering van grotere PV- en zon-thermische installaties is dit de grootste subsidieregeling. De werkwijze van de regeling en de subsidiebedragen worden toegelicht. (2) Voor coöperaties, die collectief op duurzame wijze elektriciteit opwekken is vanaf 1 januari een verlaagd tarief voor energiebelasting van kracht. De regeling, met de voorwaarden wordt toegelicht. Uiteraard is er na afloop de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec