Data
7, 8 & 9 september 2020

Plaats
Expo Haarlemmermeer

Nederland grootste afnemer Chinese zonnepanelen: interview met Ru Jialin (CPIA)

06.02.2020

Nederland grootste afnemer Chinese zonnepanelen: interview met Ru Jialin (CPIA)

Op de Solar Business Day sprak ook Ru Jialin, vertegenwoordiger van belangenorganisatie China Photovoltaic Industry Association. Tussen de presentaties door slaagden we erin Ru kort te woord te staan over de Chinese solarindustrie en hoe deze zich verhoudt tot Europa en Nederland in het bijzonder.

In je presentatie komt aan bod dat Nederland met 12.9% onlangs de grootste afnemer was van Chinese zonnepanelen. Hoe verklaar je dit?
Nederland groeit alweer enige tijd heel snel. Je kan wel stellen dat er sprake is van een inhaalslag. Sinds 2018 is de installatie van zonnepanelen in Nederland ongelofelijk toegenomen. Dat is de voornaamste verklaring. Tegelijkertijd zien we dat Europa als geheel ook nog steeds een sterke groei doormaakt. Nu is Nederland van oudsher een land van handelaars, dus ik sluit niet uit dat er ook veel export via Nederland naar de rest van Europa gaat.

Waar Nederland nú die groei doormaakt, heeft China de jaren hiervoor een ongekende vooruitgang geboekt. Het lijkt nu echter wat te vertragen. Hoe komt dit?
Dat is lastig vast te stellen. Vóór 2017 ging het ongelofelijk snel, voor een groot gedeelte ook dankzij subsidies. Die zijn per 1 januari voor zonneparken en vergelijkbare projecten stopgezet. In 2019 is er dus nog volop gebruik van gemaakt, met maar liefst 30 gigawattpiek aan geïnstalleerd vermogen! Maar inderdaad, door de subsidiewijzigingen van de laatste jaren heeft er een vertraging plaatsgevonden.

Ik geloof persoonlijk echter dat men vooral moet wennen aan nieuwe wetgeving, aan een veranderende markt. Zodra men gewend is, denk ik dat de markt weer stabiliseert. Netpariteit zal mainstream gaan, dat sowieso.

Over mainstream gesproken, wat zijn je verwachtingen voor de komende jaren? Welke veranderingen of ontwikkelingen zullen het komende decennium domineren?
Mijn antwoord daarop is tweeledig. Ten eerste zullen technologische ontwikkelingen héél belangrijk zijn. Dat kwam ook aan bod in de presentatie van Evert Bende. Hij noemde bijvoorbeeld bifacial zonnepanelen, maar ook veel van de andere technologische innovaties komen bij Chinese bedrijven vandaan. Dat soort innovaties gaan de kosten zeker drukken.

Ten tweede is het natuurlijk belangrijk om naar beleid te kijken. In dat opzicht deel ik de verwachtingen van de International Energy Agency dat zonne-energie sterk zal groeien, maar er vooral nog héél veel potentieel is. Denk aan lokale energieopslag, het inzetten van daken, et cetera. Daar moet beleid voor komen.

Ik geloof bovenal niet dat subsidies eeuwig hoeven te blijven bestaan; die eerdergenoemde kostendrukkende innovaties zullen die noodzaak voor subsidie ook wegnemen. Kortom, de komende jaren zullen we subsidies zien verdwijnen, maar wel om een hele goede reden.

Ten slotte is het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de laatste tijd continu in beeld. Wat voor impact heeft dit op de solarindustrie?
Onlangs is er opnieuw gesproken tussen de twee landen en zonnepanelen kwamen expliciet aan bod. Toch geloof ik dat het geen gigantische impact heeft op onze markt; kijk je de laatste jaren naar de top 10 afnemers van onze zonnepanelen, dan staan de Verenigde Staten daar niet tussen. Politiek en economisch is het momenteel heel complex tussen onze landen, maar ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk beide zullen bijdragen aan het bouwen van een duurzame toekomst. De huidige onderhandelingen zijn een tijdelijk obstakel, maar als het erop aankomt zullen we van elkaar leren. Dat geloof ik echt.

ChinaCPIASolar Business Daysubsidie

Doe mee aan Solar Solutions International

Voor bezoekers
Verken de beursvloer en ontdek welke highlights u kunt verwachten.

Meer informatie

Voor exposanten
Regel eenvoudig uw deelname en ontdek hoe u meer uit de beurs kunt halen.

Meer informatie

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie over de beurs én het laatste solar-nieuws.

Meld u nu aan