‘Ook voor solar monteurs is vallen geen optie!’

Kennisinstituut SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) biedt ondersteuning voor gezond en veilig werken op hoogte. Al 15 jaar verzorgt SBD instructie en voorlichting aan dakbedekkingsbedrijven en dakdekkers in de platte dakenbranche, met name door inzet van Arbo voorlichters (MVK) en de website www.sbd.nl.

SBD staat op Solar Solutions met de roadshow Op zoek naar ladder- en steigertoppers en het project TOPVORM. In, op en rond de SBD ‘roadmobiel’ worden demonstraties gegeven over juist gebruik van ladders, trappen, hekwerken en persoonlijke valbeveiliging.
roadmobiel 2
De ondersteuning is gericht op verbetering, verduidelijking en kennis van regelgeving. Verder stimuleert SBD innovaties voor gezonder en veiliger materiaal en materieel. Inmiddels zijn bij de aanpak van fysieke belasting, klimaat en valgevaar verbeterde werkprocessen, gebruik van lichtere materialen en gebruiksvriendelijkere arbeidsmiddelen gerealiseerd. De afspraken en oplossingen over de arbeidsomstandigheden in de platte dakenbranche zijn vastgelegd in een model branche-RI&E en de Arbocatalogus Platte daken, beide erkend door de overheid.

SBD is tevens een belangrijke actor in het Platform Preventie Valgevaar, waarin 20 branches samenwerken aan veiliger gebouwonderhoud (zie ook www.veiligopdehoogte.nl). Het Platform richt zich op een betere aanpak van veilig werken op hoogte door ketensamenwerking (architect, opdrachtgevers, (onder)aannemers en leveranciers).

Daarnaast informeert SBD (gratis) over de aanpak van alle andere risico’s die bij het monteren van zonnepanelen aan de orde komen en moeten worden opgenomen in de RI&E van het bedrijf.

Tijdens de beurs Solar Solutions vindt u SBD in stand A 29.

Meer informatie:
Jos van der Borgt, coördinator SBD (030-606 21 12, info@sbd.nl)

SBD Logo

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec