Presentatie Solartrendrapport groot succes

De presentatie van het Solar Trendrapport op 21 januari was een groot succes. Meer dan 200 belangstellenden uit de solar sector hadden zich verzameld in het sfeervolle Landgoed Duin & Kruidberg. Ook de pers was ruim vertegenwoordigd. Rolf Heynen van Good!/Solar Solutions presenteerde de belangrijkste conclusies en beantwoordde vragen uit het publiek.

Logischerwijs leidden de uitkomsten tot een grote diversiteit aan meningen en eerste discussies over verbeteringen die de sector moet bewerkstelligen. Zo merkte Maarten Geuze (Orange Solar Modules) op: ‘De overheid wordt heel vaak als negatieve partij genoemd door het wisselvallige politieke beleid. Dat is een uitdaging, maar waarom zien wij de belangrijkste rol van overheid niet als die van klant? Er zijn talloze overheidsgebouwen – van scholen tot sportverenigingen en musea – die bij uitstek geschikt zijn voor de toepassing van zonnepanelen.’
Wiep Folkerts (Solar Energy Application Centre) merkte op: ‘De sector vindt subsidies niet meer nodig. Maar het is de vraag of wij wel beseffen dat salderen ook een vorm van subsidie is. En ook kolencentrales krijgen overigens subsidie. Dus wij hoeven niet als sector ongelooflijk principieel tegen subsidies te zijn.’

Heynen: ‘In het trendrapport is goed te zien dat de gehele discussie rond saldering zorgt voor een steeds sterkere drang naar autarkie op het gebied van energie bij de eindgebruiker.’ (bron Solarmagazine.nl)
Hierna hield marketing goeroe Eugene Roorda op humoristische maar vooral inspirerende wijze het publiek een spiegel voor. Met voorbeelden uit succesvolle nationale en internationale campagnes maakte Roorda duidelijk dat de solar sector op het gebied van marketing nog veel winnen kan. Hierna nam Commissaris van de Koning J. W. Remkes het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst. In een helder betoog onderstreepte hij het belang van zonne-energie en wees hij de weg naar paden die de sector kan bewandelen om hun belangen bij de overheid onder de aandacht te brengen. De borrel na afloop was zeer geanimeerd, we kregen veel complimenten over de organisatie en over de inhoud van het programma. Ook de bijdrage van Eugene Roorda was zeer positief ontvangen en veel aanwezigen gaven aan hiermee aan de slag te gaan. Onder het genot van smakelijke hapjes en drankjes werd er uitgebreid genetwerkt en de laatsten verlieten in de avond pas het fraaie pand.

Over het Solar Trendrapport 2014
Het Solar Trendrapport 2014 is een marktonderzoek (een co-productie van Solar Solutions en Solar Magazine) gebaseerd op de gegevens van ruim tweehonderd solarbedrijven. Het Solar Trendrapport 2014 omvat circa zeventig pagina’s met gegevens, interpretaties en aanbevelingen. Naast de respondenten werkten aan achttal captains of industrie, pv-analist Peter Segaar (Polder), branchevereniging Holland Solar en zonne-energie professor Wim Sinke aan het Solar Trendrapport 2014 mee.

Het Solar Trendrapport biedt in circa 60 pagina’s een unieke kijk in de zonne-energie markt voor 2014 en geeft voorspellingen voor de lange termijn (2018).

Enkele uitkomsten:
• De sector is zeer kritische over subsidies en de rol van de overheid. Het rapport beschrijft welke rol de branche ziet voor gemeenten, Den Haag en de EU;
• De markt is zeer positief over 2014! Het rapport beschrijft wat de prijzen gaan doen;
• Veel bedrijven zoeken kansen in het buitenland. Lees in het rapport waar;
• Veel bedrijven zoeken kansen in andere markten. Lees in het rapport welk;

U kunt hier het Solar Trendrapport bestellen of kopieer deze link: http://www.solarsolutions.nl/trendrapport/

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec