SGZE kiest voor landelijke bekendheid!

De Stichting Garantiefonds Zonne Energie(SGZE) is gestart met haar campagne om meer landelijke bekendheid te verkrijgen.

Allereerst zal vanaf de tweede week van juli gedurende enkele weken via NPO1, 2 en 3 geadverteerd worden. De komende periode zullen er meerdere kanalen worden toegevoegd.

De SGZE staat garant voor uw vooruitbetaalde factuur op uw zonnepaneelinstallatie, de garantie op de gebruikte materialen en zo nodig optredend met haar geschillencommissie.

Zo zorgt de SGZE ervoor dat u zeker bent van het door u betaalde aan uw zonnepanelen. Mocht uw leverancier onverhoopt failliet gaan, geen nood. Door uw aanmelding bij de SGZE kunt u er met een gerust hart vanuit gaan dat uw aanbetaling gewaarborgd is. Let op: De SGZE staat u alleen bij op het moment dat u uw betaling hebt gedaan aan een organisatie welke is aangesloten bij de SGZE. Check daarom, voordat u overgaat tot bestelling van uw zonnepanelen, of uw leverancier ook echt bij de SGZE is aangesloten. Want alleen in dat geval valt uw installatie onder de SZGE garantie.

De missie van de SGZE is om de particuliere klant te ontzorgen door garant te staan voor vooruit betaalde gelden wanneer de leverancier is aangesloten bij de SGZE.

De betreffende campagnes zullen de komende periode verder worden uitgebreid.
De SGZE vormt een belangrijke schakel in de Nederlandse zonnebranche en is een betrouwbaar partner en van essentiële waarde.

Voor eventuele vragen kunt contact opnemen met Matthew Beelaerts onder telefoonnumer 06 14 51 14 17 of een mail sturen aan info@sgze.nl

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec