Solar Solutions steunt: Nationale actie ‘Tel de Zon’; de kracht van zonnestroom in Nederland

Utrecht, 14 april 2014 Om aandacht te vragen voor zonne-energie worden jaarlijks de Solar Days georganiseerd. Na het succes van de voorgaande edities wordt het evenement dit jaar van 12 tot en 18 mei gehouden. Een bijzondere actie tijdens de Solar Days is de nationale actie ‘Tel de Zon’. Voor deze actie vragen we aan zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen om bij te houden hoeveel zonnestroom ze opwekken in deze week, om op een snelle en simpele manier te kunnen inzien of hun systeem goed is geïnstalleerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om beter te kunnen inschatten hoeveel zonnestroom er in Nederland wordt opgewekt.

Inschrijven kan eenvoudig via www.solardays.nl

Actie ‘Tel de Zon’
Met deze actie vragen we eigenaren van zonnestroominstallaties om één week bij te houden wat de opbrengst van hun systeem is. Om er voor te zorgen dat een zonnestroomsysteem goed werkt, is het belangrijk dat een systeem goed geïnstalleerd is. Hoewel veel eigenaren de mogelijkheid hebben om hun geïnstalleerde systemen te monitoren, is het soms lastig de gemeten data te interpreteren, omdat er geen referentie is. Een typische vraag hierbij is “wordt een lagere opbrengst veroorzaakt doordat de zonne-instraling minder is geweest of functioneert het systeem niet goed?”. Aan de deelnemers wordt gevraagd om vóór en na deze week de meterstand (cumulatief geproduceerde kWh) van hun omvormer of monitoringsysteem door te geven. De Stichting Monitoring Zonnestroom zal met deze gegevens, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, voor elke installatie een korte analyse maken van de prestatie van het systeem, gecombineerd met gegevens over de plaatselijke hoeveelheid zonneschijn. Zodoende kunnen eigenaren inschatten of hun systeem goed functioneert. Mochten de prestaties tegenvallen, dan doet de stichting suggesties over wat er beter zou kunnen.

Doe mee!
Met dit project vragen we positieve aandacht voor zonne-energie om zo meer mensen over de streep te trekken om hun bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie. Met een zonnestroominstallatie doet u niet alleen de wereld een groot plezier, maar het is bovendien een goede investering om de kosten van uw energierekening te drukken.

Wetenschappelijke analyse
De gegevens zullen nader worden geanalyseerd door het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht om inzicht te krijgen in de prestaties van zonnestroomsystemen in Nederland. De gegevens zullen worden gebruikt om uitspraken te kunnen doen over regionale verschillen in de hoeveelheid zonne-energie die door verschillende installaties wordt opgewekt. De verzamelde gegevens zullen alleen anoniem worden gebruikt om analyses te verrichten over de prestaties van zonnestroomsystemen. Omdat de zonne-instraling over Nederland kan verschillen, vragen we om de cijfers van uw postcode, zodat de juiste instralingsgegevens worden gebruikt.

Zonne-energie
Zonne-energie maakt een stormachtige ontwikkeling door. In 2013 is de hoeveelheid opgestelde zonnepanelen in Nederland verdubbeld ten opzichte van 2012, terwijl 2012 ook al een verdubbeling te zien gaf ten opzichte van 2011. Die explosieve groei komt niet uit de lucht vallen. Sinds enkele jaren is het voor particulieren en sommige bedrijven goedkoper om met zonnepanelen op het dak energie op te wekken, dan om stroom van het net te kopen.

Solar Days en SolarCity2014
Tijdens de Solar Days zijn overal in het land informatiebijeenkomsten, workshops, open huizen en Solar Tours. Tijdens het Nationaal Energiedebat op 15 mei is de bekendmaking van de SolarCity2014. Gemeenten kunnen worden voorgedragen tot 21 april via de website. Met al deze activiteiten laten we zien dat zonne-energie een doeltreffende manier is om energie op te wekken en dat zonneenergie bijdraagt aan de productie van duurzame energie in Nederland.

Meer informatie vindt u op www.solardays.nl
TeldeZon banner

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec