Sunny News 5, een update van Solar Solutions

Wethouders & bestuurdersbijeenkomst op Solar Solutions

In januari van dit jaar presenteerde de gemeente Haarlemmermeer het Duurzaam (energie) Bedrijf (DeB) en haar eerste negen projecten. De gemeentelijke investering in duurzame innovatie van 3,3 miljoen is hierdoor vertienvoudigd tot ruim 32 miljoen euro door het bedrijfsleven. Het gaat hier om een bedrijf waarbij de geïnvesteerde gelden tussen 2 en 15 jaar terug worden verdiend. De eerste revenuen worden in 2014 terug verwacht en kunnen dan opnieuw worden geïnvesteerd. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan duurzame innovatie in een moeilijke economische tijd. De meeste projecten zijn gericht op het opwekken van duurzame energie. Op Solar Solutions organiseert Haarlemmermeer een bestuurdersbijeenkomst waar de aanpak van het DEB toegelicht zal worden. Voor deze bijeenkomst worden alle wethouders van Nederland en bestuurders van wooncorporaties en ander relevante organisaties uitgenodigd.  Uiteraard zullen de genodigden uitgebreid de beurs bezoeken en zich laten informeren over de mogelijkheden van PV en zonthermisch.

zonnighaarlem

Racen en sleutelen

Een vakbeurs is op de eerste plaats  een commerciële aangelegenheid waar zaken gedaan worden. Maar dat betekent niet dat een bezoek ook niet gewoon leuk kan zijn. Activiteit en beleving zijn belangrijk om bij te dragen aan een positief gevoel. En een bezoeker die zich prettig voelt is een bezoeker waar je makkelijk contact mee kan leggen. Daarom voegen we een paar entertainende activiteiten toe aan onze verder zo serieuze beurs. Op de plattegrond staat Elektrische Karts vermeld. Dit is een mini-circuit waarop bezoekers een paar rondes met elektrische karts kunnen rijden. Als het mooi weer is zetten we de deuren open en kan er een rondje buitenom gereden worden. We zijn bezig dit allemaal op poten te zetten en waarschijnlijk voegen we nog een paar andere elektrische fun-voertuigen aan het wagenpark toe. We zijn ook bezig met het opzetten van een sleutelwedstrijd. Het idee is dat twee installateurs in een zo kort mogelijke tijd een paneel monteren op een dakopstelling waarbij er ook gelet wordt op de zorgvuldigheid van de montage (geen puntbelastingen enz). Voor de winnaars is er uiteraard eeuwige roem, maar we stellen ook wat leuke prijzen beschikbaar.

Importheffing, een goede zaak?

Toen we vorige week de petitie van AFASE publiceerden kregen we een aantal reacties van partijen die het niet met de petitie eens waren. Dat was te verwachten omdat er verschillende vertrekpunten en belangen spelen. Het lijkt ons goed dat we ook een pleitbezorger  voor een importheffing het woord geven. We hebben de heer Udo Weggeman, directeur van Ecosun Systems BV bereid gevonden om zijn standpunt uiteen te zetten.

05maartInvoerheffing op zonnepanelen van buiten Europa is dringend gewenst.

De prijzen van de Chinese zonnepanelen verstoren een gezonde sector, omdat deze ver onder de kostprijs worden verkocht, wat om strategische redenen gebeurt: de Europese concurrentie kapot maken en Europese subsidies opslokken. Dat gebeurde eerder in de VS maar door invoerheffingen in 2012 is daar de eigen markt opgebloeid en professionaliseert snel, waardoor het vertrouwen toeneemt en de verkoop stijgt. Positief gevolg: meer werkgelegenheid in de gehele sector. Argumenten dat de zonnepanelenmarkt ten onder gaat zonder goedkope Chinese zonnepanelen zijn dus aantoonbaar onjuist. Om deze redenen moet ook Europa zich beschermen met invoerheffingen. In Europa werken NU nog duizenden werknemers in de productie van zonnepanelen. Banen die beschermt moeten worden. Wanneer Europese fabrikanten vrij zijn van deze oneerlijke concurrentie zullen zij hogere omzetten realiseren. Dat doet de prijs dalen en kan men beter investeren in de verdere ontwikkeling van het product. Al met al zal het nu nog kleine prijsverschil tussen Chinese en Europese producten te niet worden gedaan, zeker wanneer men de Europese kwaliteit en de betrouwbare garanties meerekent. 

Udo Weggeman Ecosun Systems BV

Deelnemers en plattegrond

We zijn aardig op weg met de standindeling, deze week krijgt elke deelnemer bericht over standplaats en formaat. We hebben nu ruim veertig standlocaties definitief waar een kleine zestig bedrijven gaan exposeren. We hebben zoals beloofd met ieder zijn wensen rekening kunnen houden. Een aantal plekken staat in optie en we verwachten dat de rest ook snel zal vollopen. Eventueel kunnen we de beurs nog vergroten door het terras verder naar achter te verschuiven.

plattegrond

 

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec