Uitgangspunten Energie Akkoord wetenschappelijk niet houdbaar, niet biomassa maar Solar is de toekomst

Aan het Energie akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’, dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 12 januari publiceerde. Een van de opvallende (verbijsterende?)  uitkomsten is dat het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio-ethanol en biodiesel in auto’s niet of nauwelijks bijdraagt aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. Planten en bomen leggen wereldwijd slechts 0,03% van de ingestraalde zonne-energie vast. Zonnecentrales kunnen veel meer zonne-energie vastleggen. Wetenschappelijk en economisch ligt de toekomst bij het directe gebruik van zonne-energie, langs fotovoltaīsche of bio-organische weg en het rapport stelt dat innovaties op dit gebied gestimuleerd dienen te worden.
Deze uitkomsten zetten de beleidsvoornemens in het Energie Akkoord, 144 PJ energie uit biomassa/biobrandstoffen t.o.v. 17 PJ uit zonne-energie, in een schril en schraal licht.

Bron: KNAW: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/vertrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

 

Solarmagazine Uneto-vni Fedelec