Seminars

2019-03-19
2019-03-19
Solar PV Solutions
SDE+ Masterclasses
2019-03-20
2019-03-20
Solar PV Solutions
SDE+ Masterclasses
2019-03-21
2019-03-21
Solar PV Solutions
SDE+ Masterclasses
Solar PV Solutions
SDE+ Masterclasses
Solar PV Solutions
SDE+ Masterclasses
Solar PV Solutions
SDE+ Masterclasses
10:45 - 11:05
One-fits-all solution with battery ready

In the future, every family will embrace green energy, wireless technology will also be widely used within home to realize intelligent homes. Huawei is leading the way with its FusionHome smart Energy solution, creating new ways for homeowners to connect with and enjoy their home energy. The solution is simple, digitalized, creating customer’s benefits of Higher Revenue, Simple & Easy, Safe & Reliable with smart management.

Bouke van der Weerdt
Huawei
10:45 - 11:05
Verduurzamen zonder stijging van de maandlasten

Hoe kan de installatiebranche grootschalig verduurzamen zonder dat het de eindklant een grote investering kost. Welke oplossingen zijn er en hoe kan de duurzame installateur hiervan profiteren.

Rene ter Veer
AE Duurzaam
11:15 - 11:35
Zonne-energie, je moet groot denken!
Arno Smets
TU Delft
11:15 - 11:35
Allianz climate solutions, risk management for PV technologies
Cristina Trisolini
Allianz Climate Solutions
11:45 - 12:05
Ensuring high quality PV installations: experience from the field
Jonas Brückner
VDE Renewables
11:45 - 12:05
De Nederlandse markt in cijfers: groei, politiek en consumenten
Daan Witkop
Nationaal Solar Trendrapport / Dutch Solar Quaterly
12:15 - 12:35
Hoe functioneert een (hybride) omvormer en waar moet je op letten?
Sjef Zijlmans
Fronius Solar
12:15 - 12:35
Floating PV applications – technical challenges
Florian Krug
K&S
12:45 - 13:05
Financieren grote én kleine zonprojecten

Wat komt er kijken bij projectfinanciering van zonneparken. Waarin verschillen dakgebonden projecten van grondgebonden? En hoe kun je kleinschalige projecten toch geschikt maken voor projectfinanciering?

Harold Hofenk
Triodos Bank
12:45 - 13:05
Safety by Design

Hoe de invloeden van buitenaf effect hebben op montagesystemen van zonnepanelen waarbij ook mechanische belasting, spanningsvereffening en brandveiligheid de revue passeren.

Tom ter Haar
Esdec
13:15 - 13:35
Regelingen voor zon-pv: SDE+(+), aanvragen en investeringsaftrek

De belangrijkste regelingen worden gepresenteerd.

Karin Keijzer
RVO
13:15 - 14:05
‘Alles over BIPV’

Buiten de standaard oplossingen voor zonnepanelen op platte daken en hellende daken kunnen we zonnepanelen ook anders toepassen, wat is er allemaal mogelijk als we het hebben over BIPV.

Antoine Hoeven
Hanover Solar
13:45 - 14:05
Regelingen voor zon-pv: SDE+, investeringsaftrek, salderen en experimenten

De belangrijkste regelingen worden gepresenteerd.

Karin Keijzer
RVO
13:45 - 14:05
Slim ontwerp: energie-infrastructuur

De verwachting is dat iedereen in 2050 een duurzame aardgasloze woning heeft en er veel zonneweides en zonneparken komen. Dat heeft voor Enexis Netbeheer grote invloed op de elektriciteitsnetten. Albert Pondes, senior DSO architect, neemt je mee in de eigen ontdekkingstocht naar hoe de energiesom er voor thuis en door zon er voor de netbeheerder uit kan zien.

Albert Pondes
Enexis
14:15 - 14:35
Legal & Bankability – solar projects under the looking glass
Roland de Vlam
Loyens & Loeff
14:15 - 14:35
Totstandkoming jaarlijks basisbedrag SDE+ tarieven

De hoogte van de SDE+-subsidie wordt bepaald door de hoogte van het basisbedrag. Het PBL adviseert over de hoogte van het basisbedrag, maar het ministerie van EZK stelt het vast. Wat de rolverdeling precies tussen PBL en EZK? Ondernemers kennen de kosten van hun zonneproject, hoe gebruikt het PBL de kennis van ondernemers? Over deze zaken kan in het seminar van gedachten worden gewisseld.

Sander van Lensink
Planbureau voor de Leefomgeving
14:45 - 15:05
Geïntegreerde zonne-installaties; “Het kan snel, mooi en goed!!”

Zoals de eerste auto’s nog koetswielen hadden zullen daken in de toekomst enkel uit zonnepanelen bestaan. Maar dat vergt ook aanpassing van het zonnepaneel en soms ook het onder-dak. Integratie van zonnepanelen wordt de norm, mits goed toegepast!
Als je de valkuilen kent kun je ze vermijden: risico op brand, verkorte levensduur van zonnepanelen, lagere, degradatie van het onder dak en natuurlijk lekkage. Uit eindelijk beïnvloeden deze het rendement op uw investering.

Jan-Jaap van Os
Exasun
14:45 - 15:05
Drie grootste valkuilen van SDE+ projecten
Michel Aminkhof
Pure Energie
15:15 - 15:35
The solar panel of 2019: high quality and efficiency for high aesthetic demands and optimized costs

Dr. Christian Taubitz received his PhD in physics from the University of Osnabrück in 2010, investigating the electronic- and magnetic structure of magneto-resistant materials. In the same year he joined the R&D team of Hanwha Q CELLS. He worked for many years on the analysis and modelling of PV-module failure modes and became an expert on potential induced degradation (PID) and finger contact loss (FCL). (ENG)

Christian Taubitz
Hanwha Q Cells
15:15 - 15:35
De toekomst van PV

Amit Larom, VP & regional general manager West-Europa, zal een uiteenzetting geven over de toekomst van PV. Hierin zal verder worden ingegaan over de mogelijkheden van zone-energie in smart netwerken en welke rol PV-omvormers hierin kunnen spelen.

Amit Larom
SolarEdge
15:45 - 16:05
Het ontwikkelen van zonneparken met draagvlak

Trends in de ontwikkeling van zonneparken: landschappelijke inpassing, burgerparticipatie (proces en financieel), ecologie.

Harold Ramaker
Ecorus
15:45 - 16:05
Flat roof mounting – how to be safe with extreme wind speed

Flat roof mounting systems are defined as civil engineer structures according to legal construction conditions and have to be designed and calculated in accordance with the European technical standards for civil constructions. How does this work in practice ?

Tilman Elsner
Aerocompact
10:45 - 11:05
Mobilising debt capital markets to finance climate solutions at scale, at speed
Manuel Adamini
Climate Bonds Iniative
10:45 - 11:05
Peak shaving storage solution and solar panels

Netbeheerders krijgen meer en meer moeite met het voorzien van netaansluitingen. Ook een netaansluiting voor de volledige kWp bij uw zonnepark is soms niet rendabel door de hoge vastrechtskosten. In deze presentatie leert u hoe deze uitdagingen opgepakt kunnen worden.

Dieter Castelein
Greener Power Solutions
11:15 - 11:35
Zonnestroom op weg naar impact

In het ontwerp-Klimaatakkoord wordt zwaar ingezet op windenergie, maar ook op zonnestroom. Dat laatste is vrij nieuw in het nationale beleid en goed nieuws voor de sector. Het wordt ingegeven door de enorme prijsdalingen van panelen en systemen in het afgelopen decennium, met de bijbehorende daling van opwekkosten. De kunst is om de groei die nu is ingezet, vast te houden wanneer zonne-energie groot wordt. Maatschappelijk enthousiasme, meervoudig ruimtegebruik en integratie zijn daarbij belangrijke aspecten. Deze bijdrage laat zien dat de weg naar “impact” niet alleen langs lage kosten loopt.

Wim Sinke
ECN Solar Energy
11:15 - 11:35
Grondgebonden zonnevelden: vergunningen, ruimtelijke onderbouwing en procedures
Geert Bosch
Bosch & van Rijn
11:45 - 12:05
De Nederlandse markt in cijfers: groei, politiek en consumenten
Daan Witkop
Nationaal Solar Trendrapport / Dutch Solar Quaterly
11:45 - 12:05
Oplossingen voor een feilloze netwerkintegratie zonder extra investering

Een steeds groter wordende uitdaging voor zonnestroomprojecten is het capaciteitsgebrek van het stroomnetwerk. Hoe kan een slimme omvormer dit oplossen? Hoe kunnen extra investeringen bij netwerkuitbreiding vermeden worden? Hoe kan een feilloze integratie gewaarborgd worden? SMA Benelux reikt in deze masterclass oplossingen aan die de installateur, de investeerder en de netwerkbeheerder helpen om hun zonnestroomproject vlot en succesvol te realiseren.

Philippe Hoylaerts
SMA Benelux
12:15 - 12:35
Van Solarclarity naar Energyclarity

Het energielandschap is volop in transitie en het elektriciteitsnetwerk begint dicht te slibben. Dit betekent dat wij als zonne-energie bedrijven op een ander manier moeten gaan nadenken over de markt waar wij ons geld verdienen.

Paul van Deursen
Solarclarity
12:15 - 12:35
10 major influences on solar performance and how to manage them

“This presentation will cover all the major influences on system performance from product defects to soiling, string mis-match and intensive cloud cover. What risks do different types of guarantees, warranties and insurances cover and what are the potential tricks to watch out for. Not sure whether you want a kWh, PR, Availability, Pmax or Irradiance Guarantee? Find out what really matters for both installers and owners of rooftop solar systems.

The Solar Power Europe O&M Best Practise Guidelines will also be introduced to explain how rooftop projects can achieve the same level of risk management as 100MW+ scale solar farms.”

Dan Horan
Autarco
12:45 - 13:05
Financieren grote én kleine zonprojecten
Peter Kleintunte
ASN Bank
12:45 - 13:05
BIPV heeft dat toekomst?

BIPV er wordt al enige jaren over gesproken en hier en daar al ingetekend.
Wat is de huidige stand van zaken en wat gaat er nog aan ontwikkelingen bij komen op korte en middellange termijn.
Welke oplossingen hebben de beste kansen en waarom?
Met andere woorden: geven we “gas” of houden we koudwatervrees??

Theo Hoek
Sirius Solar
13:15 - 13:35
Regelingen voor zon-pv: SDE+(+), aanvragen en investeringsaftrek

De belangrijkste regelingen worden gepresenteerd.

Robbert van Otterloo
RVO
13:15 - 13:35
Dakhaak montagesystemen: de feiten

Esdec ontvangt de Kiwa BDA verklaring voor ClickFit EVO. Welke onderzoeken worden uitgevoerd en waaraan worden montagesystemen blootgesteld en bijbehorende feiten. Eén van de speerpunten van het onderzoek is verschillende weersomstandigheden die een grote rol spelen.

Jeroen Weller
Esdec
13:45 - 14:05
Montagesystemen: snel en veilig monteren op platte en schuine daken

Termen als snel, betrouwbaar en innovatief dagelijkse kernwoorden die verwijzen naar de montagesystemen voor zowel plat dak als schuin dak. Sander zal zich tijdens zijn seminar richten hoe je je klaarmaakt voor en je bewust blijft van het snel maar vooral ook veilig monteren op schuine en platte daken.

Sander van der Laan
Esdec
13:45 - 14:05
Regelingen voor zon-pv: SDE+, investeringsaftrek, salderen en experimenten

De belangrijkste regelingen worden gepresenteerd.

Robbert van Otterloo
RVO
13:45 - 14:05
“Snel en veilig monteren”

Termen als snel, betrouwbaar en innovatief dagelijkse kernwoorden die verwijzen naar de montagesystemen voor zowel plat dak als schuin dak. Sander zal zich tijdens zijn seminar richten hoe je je klaarmaakt voor en je bewust blijft van het snel maar vooral ook veilig monteren op schuine en platte daken.

Sander van der Laan
Esdec
14:15 - 14:35
LONGi Solar and Mono PERC Technology Part1

LONGi Green Energy Technology Company, the world No.1 mono module manufacturer with 19-year dedication on Mono technology from wafer, cell to module (mono PERC technology).

Cui Jian
Longi Solar
14:15 - 14:35
De 7 stappen om een veilige en energie efficiente solar installatie neer te zetten

Het gebruik van zonne-energie neemt in Nederland sterk toe. Door de snelle groei blijft het aspect veiligheid nog wel eens onderbelicht waardoor de kans op brand op het dak of in de meterkast toeneemt. De installatie vormt tot in de meterkast namelijk één geheel. De zeven stappen voor een veilige en energie-efficiënte PV-installatie geeft een handzaam overzicht van de juiste stappen en de diverse aandachtspunten bij elke stap op het gebied van veiligheid en energie-efficiëntie.

Brand op het dak en in de meterkast zijn vrijwel altijd het gevolg van verkeerde montage of onvoldoende beveiliging tegen overspanning. Dit begint vaak al op het dak met beschadigde kabels, een verkeerd (te warm) geplaatste omvormer, een zonnepaneel dat te dicht bij de bliksemafleider ligt, onjuiste bekabeling tussen de omvormer en de groepenkast, onvoldoende vochtisolatie, etc. En in de meterkast met onvoldoende beveiliging voor het aansluiten van stroom vanuit de omvormer zonder voorzieningen die een te hoge gelijktijdige belasting vanuit het net en de PV-installatie voorkomen.

Ron van de Beek
ABB
14:45 - 15:05
Het elektriciteitsnet loopt vol; wat kan ik doen?

Bij deze seminar gaan wij de verdieping in op de volgende onderdelen:
– Korte schets van huidige situatie
– Huidige oplossingen bij netbeheerder
– Huidige oplossingsrichtingen bij de klant

Jos Brandwijk
Alliander
14:45 - 15:05
Nationale Roadmap PV toepassingen: Innovatie & Uitrol

In de Nederlandse energietransitie is een grote rol voor zonne-energie weggelegd. Tussen nu en 2050 zal naar verwachting het geïnstalleerd PV vermogen groeien van 4 GWp naar 200 GWp. Maar waar in ons dichtbevolkte land vinden we daarvoor de ruimte? Welke afwegingen willen we daarbij maken? En wat is de rol van innovatie?

Wiep Folkerts
ECN -TNO
15:15 - 15:35
Trends: Solar panels and solutions 2019-2025

How to bring down LCoE even further by embracing new cell and module technologies, as well as offering value-added PV solutions (NL)

Jan Jacob Boom-Wichers
Trina Solar
15:15 - 15:35
Zon PV en SDE 2019
Robbert van Otterloo
RVO
15:45 - 16:05
Alles over BIPV

Buiten de standaard oplossingen voor zonnepanelen op platte daken en hellende daken kunnen we zonnepanelen ook anders toepassen, wat is er allemaal mogelijk als we het hebben over BIPV.

Antoine Hoeven
Hanover Solar
15:45 - 16:05
Brandende kwesties in PV branche

• Het voorkomen van brand als gevolg van PV installaties.
• Hoe kunt u de kwaliteit van elektrische verbindingen in uw PV installatie borgen zonder daarbij afhankelijk te zijn van de menselijke factor.
• Welke mogelijkheden hebt u om aan NEN1010 te voldoen met betrekking tot de compatibiliteit van de connectoren en solarkabels.

Rene Manders
Helukabel en Weidmuller
Jurre Gerritsen
Helukabel en Weidmuller
Navin Kanhai
Helukabel en Weidmuller
16:15 - 16:35
De toekomst van PV

Amit Larom, VP & regional general manager West-Europa, zal een uiteenzetting geven over de toekomst van PV. Hierin zal verder worden ingegaan over de mogelijkheden van zonne-energie in smart netwerken en welke rol PV-omvormers hierin kunnen spelen.

Amit Larom
SolarEdge
10:45 - 11:05
Slimme omvormers

De operationele kosten van een zonne-energie systeem worden vaak onderschat. Huawei heeft hiervoor speciaal de gepatenteerde IV Curve diagnose tool ontwikkeld die helpt O&M kosten inzichtelijk te maken.
In combinatie met de betrouwbaarheid van de Huawei omvormers is dit een ideale manier om de O&M kosten te reduceren.

Dany de Zeeuw
Huawai
10:45 - 11:05
Zekerheid voor de particuliere markt bij aanschaf zonnepaneelinstallatie
Matthew Beelaerts
Stichting Garantiefonds Zonne-energie
11:15 - 11:35
Het elektriciteitsnet van de toekomst

Het energienetwerk wordt steeds duurzamer en meer gedecentraliseerd. Industriële oplossingen voor energieopslag zijn een onvermijdelijke voorwaarde voor een goed functionerend en duurzaam elektriciteitsnetwerk. Bijvoorbeeld om de productie en consumptie van energie op elkaar af te stemmen, en om de toename van het aantal elektrische voertuigen te faciliteren.

Yves Vercammen
Alfen
11:15 - 11:35
The future of solar depends on storage

Solar might be the fastest developing energy supply technology the world has ever seen. It promises abundant cheap energy. BUT solar has large day-night fluctuations and the further away you go from the equator, the bigger the summer-winter imbalance. That is why any future energy system with large amounts of solar requires EITHER massive solar overcapacity and curtailing OR the smart use of storage. E.g. smart charging electric vehicles, daily storage with batteries and seasonal storage using hydrogen. The cost optimal balance between solar and wind is also dependent on storage prices. Auke Hoekstra will show how he quantifies those issues using agent-based models and what he his learned from this about the future of solar..

Auke Hoekstra
ZEnMO
11:45 - 12:05
De Nederlandse markt in cijfers: groei, politiek en consumenten
Daan Witkop
Nationaal Solar Trendrapport / Dutch Solar Quaterly
11:45 - 12:05
De ballastering van PV systemen op platte daken

Daarin komt o.a. aan de orde hoe je een goede balans moet vinden tussen veiligheid en realiseerbaarheid. Hoe je moet vastellen hoe hoog de windbelasting bij een bepaald project is, en hoe je er voor kunt zorgen dat een systeem die belasting kan weerstaan, terwijl het tegelijk niet zo zwaar mag worden dat het dak de belasting niet meer kan dragen. Ik kan daarin wat praktische toepassingen en voorbeelden laten zien, concrete getallen geven, do’s en don’ts aangeven en mogelijke oplossingen bij kritische situaties.

Peter Wieriks
Sunbeam
12:15 - 12:35
Brandveiligheid PV
Allart de Jong
Techniek Nederland
12:45 - 13:05
LONGi Solar and Mono PERC Technology Part2

LONGi Green Energy Technology Company, the world No.1 mono module manufacturer with 19-year dedication on Mono technology from wafer, cell to module (mono PERC technology).

Cui Jian
Longi Solar
12:45 - 13:05
‘BIPV Nederland, de nieuwe belangenorganisatie voor de BIPV sector’

‘Om de markt van gebouw geïntegreerde slimme en mooie zonne-energiesystemen te ontwikkelen is een nauwere samenwerking binnen de BIPV-sector en met de bouwsector essentieel. Tijdens deze lezing vertellen wij wat BIPV Nederland en haar partners concreet doen om deze markt een flinke boost te geven, en hoe u mee kunt bouwen aan een succesvolle BIPV toekomst voor ons allemaal.’

Wim van de Wall
BIPV Nederland
13:15 - 13:35
Regelingen voor zon-pv: SDE+(+), aanvragen en investeringsaftrek