Nationaal
Solar Trendrapport 2019

Als de zonnecollectoren of zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Ook voor een drijvende installatie is een omgevingsvergunning vereist. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE_ subsidie kan worden aangevraagd.

Download

Partners & Sponsors